logo
RNTV Live

Evenimentul tragic de la Crevedia a declanșat o acțiune intensă a autorităților – Inspectori de la ITM au demarat verificări amănunțite la benzinăriile și stațiile GPL din București

inspectia_muncii
Theo Tănăsescu

Pe parcursul a două săptămâni, inspectorii de muncă vor efectua verificări în unitățile economice din București care sunt implicate în activități legate de comerțul cu ridicata de combustibili lichizi și gazoși, produse derivate, precum și de vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în spații specializate.

“Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, sub îndrumarea domnului Inspector Şef Constantin Bujor, va desfăşura ample acţiuni de control, in cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL”, potrivit unui comunicat al ITM Bucureşti.

Obiectivele controalelor

Obiectivele acţiunii sunt: angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parţial etc.); transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; durata timpului de muncă şi munca suplimentară; întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi; repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale); munca de noapte; acordarea drepturilor salariale şi regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În sfera SSM (Sănătate și Securitate în Muncă), verificările se vor concentra pe aplicarea unei liste de verificări care acoperă toate cerințele legislative în acest domeniu. Printre acestea se numără: obținerea autorizației de funcționare în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă pentru toate activitățile desfășurate; evaluarea riscurilor specifice, inclusiv cele generate de atmosferele explozive; elaborarea planului de prevenire și protecție pe baza evaluării riscurilor, cu prioritate pentru zonele cu risc ridicat și specific; delimitarea zonelor de risc ridicat și specific, determinate prin evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională; furnizarea de instrucțiuni scrise de către angajator privind utilizarea surselor de foc deschis și fumatul pe locurile de muncă; asigurarea instruirii adecvate în domeniul SSM, cu accent pe protecția împotriva exploziilor; furnizarea de echipament individual de protecție confecționat din materiale care nu generează descărcări electrostatice capabile să aprindă atmosferele explozive; punerea în aplicare a semnalizării pentru securitate și sănătate la locul de muncă, inclusiv în zonele în care pot exista atmosfere explozive.

“De asemenea, având în vedere atenţionările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie privind perioadele cu temperature extreme, reiterăm faptul că angajatorii au obligaţia să respecte prevederile OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca, asigurând următoarele măsuri minimale: 1. pentru ameliorarea condiţiilor de muncă – reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. 2. pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea de duşuri”, se mai spune în comunicat.

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldeko-angajeazaekond-angajeazasponsor