logo
RNTV Live

Comisia Europeană inițiază proceduri de infringement pentru România și alte cinci state

comisia_europeana
Iorgu Theo

Joi, Comisia Europeană a hotărât să inițieze proceduri de infringement prin transmiterea de scrisori oficiale de avertizare către România, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia și Austria, pentru a remedia neconformitățile în transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deșeurile, așa cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/851/EU, conform unui comunicat oficial emis de Executivul comunitar.

Directiva modificată impune obiective juridic obligatorii pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor municipale. Totodată, cere statelor membre să îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor și eficiența utilizării resurselor. Termenul limită pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/851 în legislația națională a statelor membre a expirat la 5 iulie 2020. Până în prezent, statele membre menționate nu au implementat corect această directivă, conform informațiilor furnizate de Comisia Europeană.

În ceea ce privește România, deficiențele legislative sunt legate de încetarea statutului deșeurilor, responsabilitatea extinsă a producătorului, derogarea de la distribuția responsabilității financiare și măsurile stabilite pentru prevenirea generării de deșeuri.

Ca urmare, Comisia Europeană a ales să transmită scrisori oficiale de avertisment către statele membre respective, acordându-le un termen de două luni pentru a răspunde și a remedia neconformitățile identificate. În absența unui răspuns corespunzător, Comisia Europeană poate decide să emită un aviz motivat.

George IonescuCOREP 07 SRL - Firma de constructiitermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor