logo
RNTV Live

Cerințe de legislație pentru… îngrijitorul spațiilor verzi de la Castelul Peleș

Peles-Royal-Domain-23
Ștefan Petre

Un post de muncitor necalificat – îngrijitor de spații verzi a fost scos la concurs de Muzeul Național Peleș. Site-ul instituției a anunțat condițiile de participare, precum și probele de care candidații trebuie să treacă.


Nu e chiar așa ușor cum pare să devii îngrijitor al spațiilor verzi. După ce se depun și selectează dosarele (care pot fi trimise până la data de 10 mai), se vor susține probele de concurs – una scrisă și un interviu.

Participanții la selecție trebuie să știe capitole întregi sau parțiale din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.


Ulterior, printre responsabilitățile celui ales se vor regăsi întreținerea curățeniei zilnice în Peleș și Pelișor și a spațiilor verzi, cositul, strânsul ierbii, toaletatul de arbori și arbuști, iar pe timpul iernii – îndepărtarea zăpezii de pe aleile pietonale. O sarcină suplimentară este curățenia la grupul sanitar public destinat turiștilor, atât după program, cât și la cerere, de câte ori este nevoie.

Surse: Ziarul Prahova, Muzeul Național Peleș

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiadi deseuri prahovaromsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor