logo
RNTV Live
tymbark

Ce declaraţii trebuie depuse la fisc până săptămâna viitoare

dezbatere publică Dezbatere publică despre taxele şi impozitele din Ploieşti
Raluca Eparu

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti anunţă contribuabilii că data de 26 septembrie este termen limită pentru:

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri: din proprietate intelectuală; din premii si jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2016 – contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.
– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III – persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi /sau pe baza normelor anuale de venit.
– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor – organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor si jocurilor tip slot -machine.
– Depunerea Declaraţiilor (formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390 VIES).
– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate in România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România (formular 224) – pentru luna precedentă.
– Plata impozitului pe construcţii, rata a -II-a.
– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formular 097) – persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

30 septembrie 2016 este termen limită pentru depunerea cererii de rambursare a TVA pentru persoane impozabile stabilite în România-formular 318.

Pentru mai multe informaţii apleaţi la 031.403.91.60.

foto: max-media.ro

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor