Sursă foto: Itsy Bitsy

Ministerul Educației a publicat calendarul detaliat pentru înscrierea la liceu a absolvenților clasei a VIII-a. Procesul se va desfășura în mai multe etape, pentru a asigura o repartizare corectă și eficientă a candidaților.

Completarea fișelor de înscriere:

 • 11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor, vor completa opțiunile în fișele de înscriere. Este important ca aceste fișe să fie completate corect pentru a evita o repartizare nedorită. Cei care doresc să participe la admitere în alt județ vor completa fișele conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

Verificarea și corectarea datelor:

 • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Părinții și candidații vor verifica corectitudinea datelor din fișa listată de calculator și vor corecta eventualele greșeli. Aceste operațiuni se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

Transmiterea datelor:

 • 22 iulie 2024: Este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București și pentru confirmarea specifică în aplicația informatică centralizată.
 • 22 iulie 2024: Baza de date va fi transmisă de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere, confirmându-se finalizarea operațiunilor.

Verificarea și corectarea erorilor:

 • 23 iulie 2024: Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/București vor verifica și corecta eventualele erori din bazele de date. Modificările vor fi transmise comisiei naționale.
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

Repartizarea computerizată:

 • 24 iulie 2024: Absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 vor fi repartizați computerizat în învățământul liceal.
 • 24 iulie 2024: Rezultatele repartizării computerizate vor fi comunicate, iar listele cu locurile neocupate vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial.

Depunerea dosarelor de înscriere:

 • 25 – 30 iulie 2024: Candidații își vor depune dosarele de înscriere la școlile unde au fost repartizați.
 • 30 iulie 2024: Unitățile de învățământ liceal vor transmite situația locurilor rămase libere după neînscrierea candidaților admiși.

Rezolvarea situațiilor speciale:

 • 31 iulie – 2 august 2024: Comisia de admitere județeană/București va rezolva situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Pentru detalii suplimentare, absolvenții și părinții sunt îndemnați să consulte site-ul oficial al Ministerului Educației sau să se adreseze unităților școlare de care aparțin.

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews