Bărcăneşti: Raport de activitate al primarului Valeriu Lupu în mandatul 2016-2020

sursă foto Facebook
angajare

Bărcăneşti: Raport de activitate al primarului Valeriu Lupu în mandatul 2016-2020

La împlinirea a patru ani de la alegerile locale din 2016 și de la depunerea jurământului de primar, edilul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu a prezentat raportul de activitate din cei patru ani de muncă, dar şi mesajul său către cetăţenii din localitatea sa!

“Stimati cetăţeni,
La finalul mandatului de încredere cu care dumneavoastră m-aţi validat îin 2016, consider că misiunea mea este să vă invit să citiţi această analiză OBIECTIVĂ asupra comunei noastre şi să vă hotărâţi viitorul!
Vă rog doar ca înainte să citiţi aceste rânduri, să lăsaţi deoparte simpatiile sau antipatiile politice sau personale în ceea ce priveşte primarul sau omul Lupu Valeriu, consilierii locali sau angajaţii Primăriei şi să vă acordaţi oportunitatea de a deveni cu adevărat informaţi!

Vă rog să constientizaţi că aceasta este singura sursă validă a realităţii din comuna noastră şi NU diversele mijloace de propagandă politică imorală ce s-au desfăşurat de-a lungul anilor, instrumentate de indivizi care ignoră că, în final, în faţa lui Dumnezeu, suntem cu toţii oameni, dincolo de funcţiile pe care le ocupăm sau interesele obscure pe care ei le deservesc.

În ceea ce mă priveşte, simt că nu am nimic de pierdut, ştiu doar că pentru mine câştigul suprem este să am conştiinţa curată! Indiferent de lucrurile mărunte precum bătăliile politice, eu am acţionat ÎNTOTDEAUNA cu bună-credinţă şi corectitudine, STRICT în temeiul legii! Pentru mine a fost mai important să îmi păstrez verticalitatea, în detrimentul popularităţ în faţa dumneavoastră sau a capitalului politic.

Viaţa continuă şi după un mandat de demnitar şi vreau să ies din această luptă CURAT ÎN FAŢA JUSTIŢIEI DAR ŞI SUFLETEŞTE, tocmai de aceea mi-am asumat poziţia dificilă în care m-am aflat şi nu am căutat să fac rău umbrelor din trecut sau prezent, în ciuda descoperirilor făcute sau a atacurilor pe care eu şi familia mea le-am suportat.

Nu vreau să par o victimă a trecutului sau a proceselor lente pentru investiţii din România, însă vreau să înţelegeţi că am preluat comunitatea de la minusuri incredibile, de care încă mă mai lovesc şi am reuşit să pun lucrurile pe un făgaş al normalităţii, astfel că avem deja invesţii realizate dar şi altele în curs de implementare.

Dincolo de susţinerea necondiţionatş pe care am primit-o, criticile constructive sau cele nefondate tranformate în războaie personale, eu am făcut sacrificii enorme, am depus energie până la epuizare, poate am început să par mai dificil sau mai puţin răbdător cu cei din jur, însă, toate acestea pentru SINGURUL MEU SCOP: ACELA de a lucra în slujba comunităţii cu acelaşi patos ca şi pentru propria familie!

Într-adevăr, am avut parte de un mare deserviciu, acela că durează mult timp şi aduni foarte multe frustrări atunci când doreşti ca proiectele de îmbunătăţire a traiului oamenilor care şi-au pus încrederea în tine sî fie vizibile în cei 4 ani care ţi-au fost acordaţi. Din păcate, durează să repari greşelile voite sau mai puţin voite ale celor de dinainte, ca mai apoi să realizezi documentaţii corecte, să organizezi licitaţii transparente, să umbli pe la toate ministerele şi alte instituţii pentru avize şi finanţări şi abia după toate acestea să poţi începe lucrările.

Astăzi, fie că vom continua împreuna drumul pentru comuna noastră sau nu, vreau să mă simt eliberat şi să redau ADEVĂRUL în mâinile dumneavoastră, pentru a putea face o alegere corectă şi informată!
Cu respect,
Primar Valeriu Lupu”
MOTTO-UL PERSONAL: “Cred în
mine, în oameni, în puterea
exemplului”, a concluzionat edilul.

Raport de activitate

PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA 2017-2020

1. Execuţie Cămin Cultural (Centrul Cultural istoric Mihai Viteazul) , comuna Bărcăneşti , sat
Româneşti
2. Reabilitare şi extindere reţea apa în satele Bărcăneşti şi Ghighiu, comuna Bărcăneşti
3. Execuţie – „Schimbare destinaţie clădire Grădiniţă în Cabinete medicale umane şi Farmacie,
(Oficina), amenajare drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi,
împrejmuire şi organizare de şantier, comuna Bărcăneşti, sat Tătărani nr. 26 E, judeţul
Prahova”
4. Reabilitare unităţi şcolare din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova(dotări materiale didactice,
reparații săli de clasă, teren de sport, sală de sport).
5. Studiu Hidrogeotehnic privind „Reducerea riscului de inundatii in comuna Barcanesti, jud
Prahova”
6. Realizare decolmatări canale de desecare în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova.
7. Realizare inspecţie video şi desfundare reţea canalizare staţie distribuţie carburanţi Lukoil
DN1.
8. Realizare sistem monitorizare video clădire sediu primărie.
9. Realizare sistem monitorizare video clădire – Camin Cultural Românești (Centrul Cultural
istoric Mihai Viteazul)
10. Servicii de supraveghere video ale comunei Bărcăneşti, jud. Prahova.
11. Lucrări de reparaţii trotuare, plombare zona carosabila în comuna Bărcăneşti, judeţul
Prahova.
12. Achiziţie şi montare tablou electric Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti.
13. Lucrări de reparaţii cu mixtura asfaltică (plombare) străzi comuna Bărcăneşti, judeţul
Prahova.
14. Reparare drumuri în Comuna Bărcăneşti acestea fiind următoarele : DC 92A; DC 13; DS
354.
15. PUZ – Schimbare destinație teren pentru înfiintare parc „Constantin Brâncoveanu” și
R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
C O M U N A B Ă R C Ă N E Ş T I
P R I M A R
Com.Bărcăneşti, sat Bărcăneşti,
str. Crinilor,nr.108, jud. Prahova
Tel./ fax. 0244276595
e-mail: [email protected]
Bază Sportivă în comuna Bărcănești, județul Prahova
16. Realizarea reevaluarării bunurilor din patrimoniul Comunei Bărcănești, județul Prahova
conform Ordinului nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
17. Ridicări topografice – intabulări drumuri din domeniul public si islazuri din domeniul privat
al comunei Barcanesti, județul Prahova conform Legii 213/1998 .
18. Inchirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a comunei Bărcănești,
județul Prahova conform legii 44/2018 .
19. Realizarea Nomenclatorului Stradal al comunei Bărcănești , județul Prahova, conform
H.G.777/2016 ,cu ajutorul aparatului de specialitate al Primarului.
20. Realizare planuri parcelare la nivel de tarla vizate de OCPI Prahova pentru tarlale din
proprietatea comunei Bărcaneși, județul Prahova.
21. Expertize tehnice pentru risc seismic la urmatoarele cladiri din patrimoniul comunei
Barcănești: – Școala cu Clasele I-VIII Tătărani; – Școala Gimnazială Gheorghe Lazar
Bărcănesti; – Școala cu Clasele I-VIII Românești; – Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti
clădire liceu, clădire internat,cantină, sală de sport .
22. Expertiză tehnică privind situația existentă în vederea continuării lucrărilor rămase de
finalizat din cadrul investiției liceu 8 săli de clasă + corp legătură Liceul Tehnologic Agricol
Bărcăneşti , comuna Bărcănești, județul Prahova.
23. Expertiză tehnică construcție (Casa Banu) situată în str. Sânzienelor, nr. 4, sat Tătărani,
comuna Bărcănești, județul Prahova .
24. Expertiză tehnică Dispensar uman, situat în str. Crinilor, nr. 4, sat Barcanesti, comuna
Bărcănești, județul Prahova
25. Expertiză tehnică Castel Apă stația de pompe Bărcănești și Castel Apă stația de pompe
Ghighiu , situate in comuna Bărcănești, județul Prahova .
26. Realizare “Regulament de organizare si functionare a serviciului de gestionare a cainilor fara
stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova”
27. Intocmire documentatie in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru
gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova
28. Intocmire documentatie pentru licitatie, in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii
serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei
Barcanesti, Judetul Prahova
29. Intocmirea documentatiei si intrarea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“Parteneriatul pentru managementul apei –Prahova” a comunei Barcanesti
30. Intocmirea documentatiei si incheierea contractului de delegare prin concesiune a serviciului
de apa cu HIDRO Prahova
31. Infiintarea “Serviciului de iluminat public, pentru activitatile de intretinere si reparatii a
sistemului de iluminat public in comuna Bărcăneşti, judetul Prahova”
32. Intocmirea documentatiei si delegarea gestiunii prin concesiune a “Serviciului de iluminat
public, pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public in comuna
Bărcăneşti, judetul Prahova”
33. Extindere rețea gaze naturale cofinanțare – conform Legii 123/2012 Legea energiei și a
gazelor naturale.
34. Infiintarea “Regulamentului de aplicare a taxei special de salubritate”
35. Achiziție și montaj pompă submersibilă Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, comuna
Bărcănești, județul Prahova.
36. Studiu de coexistență LEA 400 kV s.c. Brazi Vest – Teleajen cu diverse obiective în vederea
actualizării PUG al comunei Bărcănești
37. Implementare Sistem de Control Intern Managerial conform Ordin nr.600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice si intocmire
documentatie – Sistem de Management al Calitatii conform standardului ST EN ISO
9001:2015
38. Concesionare Imobil ( Teren şi Construcţii) cu Destinaţia Cabinete Medicale Umane şi
Farmacie (Officina) ce aparţin Domeniul Public al Comunei Barcanesi situat în Judeţul
Prahova, Comuna Bărcăneşti, Sat Tătărani, Str. Magnoliei, Nr. 6, înscris în Cartea Funciara
Nr. 25281 Bărcăneşti
39. Modernizarea şi Eficientizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal în Comuna
Bărcăneşti,Judeţul Prahova –Etapa 2”- Proiectare şi Execuţie .
40. Implementare RENNS – Registrul de Evidența Națională a Nomenclaturilor Stradale
41. Implementare GIS (Sistem Informaţional Geografic), pentru intravilanul Comunei
Bărcănești, județul Prahova
42. Extinderea retelei de electricitate de distributie in localitatea Barcanesti, judetul Prahova
conform legii 123/2012 Legea energiei si a gazelor naturale
43. Introducerea sistemelor moderne de plata pentru asigurarea unei modalitati facile si rapide de
achitare – instalare terminal POS pentru acceptare carduri la plata.
44. Ȋnregistrarea primăriei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar-înrolare “Ghişeul.ro”
45. Actualizare Studiu de Fezabilitate Extindere Reţea Distribuţie Gaze Naturale în localitatea
Ghighiu, Comuna Bărcăneşti.
46. Asociere cu comuna Brazi pentru executia drumului DE140, conform contractului de
asociere nr. 15.649/30.05.2017
47. Modernizare şi Eficientizare Sistem de Iluminat Public Stradal în Comuna Bărcăneşti
,Judeţul Prahova”- Proiectare şi Execuţie conform contractului de finanatare nr.
C1920072X222233106520/26.09.2019 incheiat cu AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE – 3 Sud Muntenia .

PROIECTE ÎN DERULARE

1. Reabilitări şi Extinderi conducte de Alimentare cu Apă în Comuna Bărcăneşti, Judeţul
Prahova etapa 3 – licitatie + execuție .
2. Construire canalizare pluvială (L =325 m) Comuna Barcănești, Județul Prahova Etapa I ,
Obiectul 3 – execuție.
3. Puz Introducere Teren în Intravilan pentru Construire Staţie Epurare în Comuna Barcanești,
Sat Puşcaşi , Judeţul Prahova.
4. Contract pentru finantarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a
lucrărilor de înregistrare sistematică nr. 14569/04.06.2019 încheiat cu OFICIUL NAȚIONAL
DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PRAHOVA, în baza căruia s-a încheiat
contractul de prestări servicii nr. 17579/30.07.2019 cu PFA Oancea D. Costin Liviu pentru
realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în următoarele sectoarele cadastrale :
1,5,23,27,29,30,32,38 .
5. Studiu de Fezabilitate – Modernizare Drumuri Comuna Bărcănești, Judeţul Prahova –
pregătire documentație pentru licitație și execuție
6. Concesionare Teren Liceu Tehnologic Agricol Bărcăneşti ce aparţine domeniului public al
Comunei Bărcănesti – pentru infiintare Centru Comercial
7. Înfiinţare Parc Constantin Brâncoveanu – pregătire documentație pentru licitație în vederea
realizării PT, DE, DTAC, Caiet de Sarcini.
8. Înfiinţare Baza Sportivă în Comuna Bărcăneşti – pregătire documentație pentru licitație în
vederea realizării PT, DE, DTAC, Caiet de Sarcini.
9. Studiu de fezabilitate „Drumuri publice si retele edilitare – loturi locuinte in Comuna
Barcanesti, judetul Prahova (Ghighiu si Barcanesti) – in curs de actualizare
10. Contract de servicii nr. 7/04.09.2019 privind urmarirea in timp a constructiilor din
patrimoniul comunei Barcanesti
11. Actualizare studiu de fezabilitate Sisteme de canalizare menajera si epurare apa, etapele 1 si
2 – in comuna Barcanesti, judetul Prahova
R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
C O M U N A B Ă R C Ă N E Ş T I
P R I M A R
Com.Bărcăneşti, sat Bărcăneşti,
str. Crinilor,nr.108, jud. Prahova
Tel./ fax. 0244276595
e-mail: [email protected]
12. SF, PT, DE, DTAC, Caiet de sarcini – Colectare, preluare in vederea eliminarii riscului la
inundatii si evacuare ape pluviale, comuna Barcanesti, judetul Prahova – in curs de contactare
13. Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Barcanesti, judetul Prahova

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here