logo
RNTV Live

Bani pentru investiţii în Eco Turism. 25% din România este arie cu natură protejată

2
Raluca Eparu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a alocat 20 de milioane de lei lei pentru Programul ECO-Turism. Lansat pentru prima dată în România, acest program sprijină impulsionarea unei creșteri economice verzi, devenind astfel sursa de finanțare pentru amenajarea destinațiilor de acest fel din țara noastră dar și pentru promovarea lor în România și în străinătate. Finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 900.000 de lei, iar doritorii se pot înscrie cu proiecte ca:  lucrări pentru realizarea infrastucturii de acces nemotorizat precum poteci tematice, podețe pentrua ctivități de cicloturism, călărie, caiac-canoe, trasee de aventură, via ferrata (trasee montane prevăzute cu cabluri, scărișipodurimetalice),dar și infrastructura aferentă a cestora – rasteluri pentru bicicletă, locuri de adăpost și hrană pentru cai, debarcader, refugii alpine etc. În plus, programul finanţează şi realizarea de puncte de informare turistică, refugii, amenajarea peșterilor, centrelor de vizitare, realizarea și refacerea traseelor de drumeție. În plus, destinațiile eco-turistice pot fi dotate cu observatoare pentru faună, puncte de belvedere, semnalizarea traseelor, instalații în aer liber de interpretarea naturii. Destinațiile vor fi promovate prin website-uri,  newsletter, hărți pe suport de hârtie sau digital, aplicații pentru telefoane și alte dispozitive mobile, monitoare de tip touchscreen. Programul poate fi accesat de unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ – teritoriale ale acestora, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, operatori economici, muzee, instituții din sistemul național de cercetare-dezvoltare și instituții de învățământ superior acreditate. Aceștia pot depune proiecte care să fie asociate sau să includă o arie protejată din România. Ţara noastră are potenţial ecoturistic, 25% din teritoriu fiind arie cu natură protejată. Multe zone sunt însă necunoscute turiştilor.

foto ilustrativ-pan european travel.ro

 

 

 

 

 

 

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor