logo
RNTV Live
tymbark

Aveți șansa să deveniți ofițeri în ARMATA ROMANIEI

armata
Erika Stoica

Aveți șansa să deveniți ofițeri în ARMATA ROMANIEI

Vă puteţi înscrie pentru 53 de locuri la cursul de formare a OFIȚERILOR în activitate după cum urmează:

15 locuri la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, București.

Activitățile de recrutare și selecție se desfățoară conform următorului calendar:

30.06.2023 – termenul limită de înscriere a candidaților;

06.06 – 07.07.2023 – selecția candidaților;

14.07.2023 – termenul final de întocmirea dosarului de candidat

38 de locuri la Școala de instruire pentru logistică „General-maior Constantin Constantiniu”, Chitila după cum urmează

:2️⃣5️⃣ de locuri – administrare proprietate imobiliară;

1️⃣0️⃣ locuri – intendență;

3️⃣ locuri – sociologie.

Activitățile de recrutare și selecție se desfățoară conform următorului calendar:

30.06.2023 – termenul limită de înscriere a candidaților;

06.06 – 07.07.2023 – selecția candidaților;

14.07.2023 – termenul final de întocmirea dosarului de candidat.

Criterii de recrutare a viitorilor ofițeri în ARMATA ROMANIEI

CRITERII DE RECRUTARE:

Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.

Studii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializarea/programul de studii corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare.

Ofițeri în ARMATA ROMANIEI, vechime

Vechime:

– pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate (calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin “Foarte bun”;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).

Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau în rezervă, al SGP în activitate sau în rezervă, precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.

Pentru mai multe detalii privind condițiile și criteriile de recrutare și selecție corespunzătoare fiecărei categorii de personal militar accesați legislația de specialitate disponibilă aici ➡https://www.recrutaremapn.ro/reglementari.php

ÎNSCRIERE:Înscrierile se fac online la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care aveți domiciliul. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php .

SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:- probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);- probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);- interviului de evaluare finală.

CONCURSUL DE ADMITERE Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs, consultați metodologiile de admitere și ghidurile emise de către unitățile/instituțiile organizatoare ale concursurilor de admitere (le găsiți pe site-urile unităților/institutiilor sau afișate la sediile acestora, precum și la birourile informare-recruatre).

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor