logo
RNTV Live

Autostrada Ploiești – Brașov: Varianta de traseu cu viteza de proiectare de 80 km/h

traseu 3 autostrada brasov – ploiesti
Dumitrache Catalina

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat joi noua propunere de traseu pentru Autostrada Ploiești – Brașov, cea cu viteză de proiectare de 80 km/h pentru consultarea publică.

Consultarea publică privind traseul autostrăzii Ploiești –Brașov se continuă.

Cei interesați sunt invitați să completeze un formular aici (până în data de 11.05.2023, ora 23:59) și să consulte noua propunere de traseu (detalii aici), care vine în completarea variantelor supuse dezbaterii publice din luna februarie 2023.

Procesul de consultare publică reprezintă un element necesar în implementarea acestui proiect de infrastructură, ce înglobează multiple beneficii pentru comunitățile locale și regionale, precum și dezvoltarea economiei naționale, spun reprezentanții CNAIR.

Autostrada Ploiești Brașov va reduce timpii de călătorie în regiune, sporind gradul de siguranță rutieră și degrevând orașele Ploiești, Câmpina, Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal și Brașov precum și comunitățile învecinate de congestiile de trafic.

Descrierea traseului – Alternativa 3 (80 Km/h)

Km 0+000 al Alternativei 3 se află în zona km 68+100 al autostrăzii A3 București – Ploiești existentă. Traseul are o lungime de aproximativ 112+742 km, iar punctul de final se află la intersecția cu DN1, între localitățile Ghimbav și Codlea. Acesta include și un sector cu lungimea de 6,239 km care a fost dat în exploatare în luna decembrie a anului 2020.

Traseul în plan al alternativei 3 se desprinde din Autostrada A3 existentă prin intermediul unui nod rutier de tip B, amplasat în NE de Rafinăriei Petrobrazi, și are următoarele particularități:

După Nodul Rutier traseul Autostrăzii supratraverseaza printr-un pasaj cu o lungime de aproximativ 1000m, Drum acces Brazi, DN1 (București – Brașov) și CF 300 (București – Brașov).

Traseul se continuă pe direcția Nord Vest, iar la Km 5+225 supratraversează cu un pasaj drumul național DN 1A. În continuare traseul se intersectează cu DJ 140 (drum ce face legătură din DN 1A cu localitatea Strajnic), la intersecție este prevăzut un pasaj pe DJ 140 peste Autostrada.

 • La Km 8+300 traseul se intersectează cu DJ 129 (drum ce face legătura dintre localitatatile Strajnic și Targsorul Vechi), la intersecție este prevăzut un pasaj pe DJ 129 peste Autostradă
În continuare supratraversează linia C.F. 302, DJ140 și un canal ANIF printr-un pasaj.
 • Supratraversează DN72 la km 12+500, legătură cu aceesta fiind realizată printr-un nod rutier de tip B aflat în zona km 13+600, la NV de parcul industrial;
 •  La km 15+850 supratraversează drumul județean DJ101I care face legătura între Localitățile Buda și Aricesti Rahtivani;
 • La km 17+850 supratraverseaza magistrala C.F. 300, iar între km 20+000 și 33+000 urmează traseul acesteia prin partea de est;
 • Între km 25+900 și 29+500 ocolește localitatea Florești prin estul acesteia, supratraversand următoarele drumuri: DC 113, DJ 720 și DC 111 la Km 26+580, Km 27+310 respectiv Km 28+080;
 • În zona km 33+430 este prevăzut un nod rutier de tip B prin care se realizează legătura cu DN1 în zona localității Bănești;
 • La km 34+850 se propune realizarea unui pod cu lungimea totală de 300m ce subtaverseaza albia Răului Prahova.
 • La Km 39+840 la intersecția cu CF Poiana Câmpina – Campinita, linie de cale ferată nefuncțională Traseul Autostrăzii urmărește linia roșie a DN1, iar la Km 39+930 la intersecția cu DJ 100E, pasajul de pe DJ 100E se va supraînălța pentru a fi asigurat gabaritul de 5,50m.
 • La Km 42+460 la intersecția cu DJ101R, în dreptul localității Podul Vadului, traseul Autostrăzii subtraverseaza DJ 101R prin deschiderile podului existent;
 • Între Km 46+000 și Km 46+950 traseul Autostrăzii traversează pe un viaduct, în zona de nord a gării Breaza, Râul Prahova, magistrala CF 300 Ploiești – Brașov și Râul Prahova din nou;
 • La Km 47+690 este prevăzut un nod rutier de tip B prin care se realizează legătura cu DN1 în zona localității Breaza.

Între Km 49+700 – Km 52+150 traseul Autostrăzii supratraverseaza linia C.F. 300, Râul Prahova și DN 1 printr-un viaduct cu lungime de 2260, iar la intrare în localitatea Comarnic continuând printr-o succesiune de tuneluri și viaducte până în zona localității Posada.
 • La Km 59+000 după ieșirea din tunelul Posada urmează un Viaduct care supratraverseaza Valea Floreiului, după care se înscrie între CF și DN 1, până la Km 61+700 când supratraverseaza cu un viaduct Râul Prahova și CF 300;
 • Între Km 62+000 – 65+000 traseul Autostrăzii continuă pe partea stângă a CF Ploiești – Brașov, ocolind cimitirul Setu din Sinaia, iar la Km 65+200 supratraverseaza CF 300 și Râul Prahova, subtraversează DN1 prin tunel, la ieșirea din tunel traseul se continuă pe un viaduct peste Pârâul Valea Gagului de la Km 66+150, zona în care se dezvoltă un nod rutier de tip B, în zona Valea largă, pentru legătură cu DN1 și Stațiunea turistică Sinaia.
 • Între Km 66+000 – 72+000 traseul ocolește prin partea partea de est Localitatea Sinaia, printr-o succesiune de poduri viaducte și tuneluri.
 • La Km 72+750 este prevăzut un nod rutier de tip B prin care se realizează legătura cu DN1 și localitățile Sinaia și Bușteni.
 • Între Km 73+400 – Km 78+500 traseul Autostrăzii ocolește Stațiunea Bușteni prin partea dreapta, unde sunt necesare o succesiune de lucrări importante: poduri, viaducte, tuneluri și structuri de tipul cut and cover.
 • La Km 78+500 este prevăzut un Viaduct care traversează Răul Prahova, CF 300 și DN1.
 • Între Km 79+000 – Km 81+200 treaseul autostrăzii ocolește Stațiunea Azuga prin partea stângă, unde sunt necesare o succesiune de lucrări importante: poduri, viaducte, tuneluri și structuri de tipul cut and cover.

 • Între km 81+500 și 88+000 există o alternanță de poduri și viaducte, ce traversează zona muntoasă și supratraverseaza DN73A la Km 86+330 în localitatea Predeal;
 • La km 86+230 interferează cu imobile aflate în administrarea M.A.P.N.
 • După ieșirea din tunel urmează un viaduct cu lungimea de 2160m pe lângă valea Părului Pietrosul, iar la Km 95+060 Autostrada supratraverseaza cu un pasaj DN 73A.
 • Între Km 96+000 și Kn 100+000 Traseul traversează o seie de pâraie și văi.
 • La Km 100+230 autostrada este supratraversată de drumul județean DJ 101 cu un pasaj.
 • În zona km 101+500 este prevăzut un nod rutier ce va face legătură cu DN73, dar și cu sectorul de Autostrada (Râșnov-Cristian) dat în exploatare ;
 •  Sectorul cuprins între km 101+500 și 107+790 se află în exploatare conform datelor puse la dispoziție de către Beneficiar;
 • La km 107+742 Autostrada va fi supratraversata de DJ112B, iar legătura Autostrăzii cu Localitatea Cristian (DN73), realizându-se printr-un nod rutier tip B amplasat la km 108+555;
 • Finalul proiectului este la km 112+742, unde este prevăzut un nod rutier de tip B ce va realiza legătură cu DN1 și cu viitoarea variantă ocolitoare a municipiului Codlea.
Constrângeri identificate pentru Alternativa 3:
 • Ariile protejate naturale, Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi;
 • Interferența cu zona de siguranță a magistralei C.F. 300;
 • Intersecția cu linii de înaltă tensiune de 110kV și 400kV;
 • Interferența cu imobile ale M.A.P.N.;
 • Interferența cu traseul DN1 existent;
 • Demolări construcții existente;
 • Interferența cu alte proiecte de dezvoltare a rețelei rutiere in zona localităților Bănești-Câmpina și Bușteni-Azuga.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a transmis în aprilie că proiectul autostrăzii prin Valea Prahovei a ajuns la o formă „acceptată de toată lumea”, cu un cost al construcției mult sub patru miliarde de euro.

Sursă: Economica

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor