Anunţ important de la ITM Prahova pentru angajatori

sursă fot Prahova Business
angajare

Anunţ important de la ITM Prahova pentru angajatori

În contextul actual generat pe pandemia cu virusul SARS-CoV-2 (COVID -19), Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova aduce în atenţia angajatorilor o serie de informaţii care privesc activitatea de agent de plasare a forţei de muncă în străinătate.

Ca angajato trebuie să aveţi în vedere următoarele prevederi, aprobate prin H.G nr 384/2001:

interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă;

– agenţii de plasare efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe;

–  ofertele ferme din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator, contractele de mediere şi contractele individuale de muncă trebuie să includă toate elementele prevăzute la art. 11 din Legea 156/2000, inclusiv:

– condiţiile de muncă şi de climă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă;

–  asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii din ţara de destinaţie;

acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;

condiţiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;

–  condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;

– obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români;

–  taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;

datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României in statul de destinaţie.

– obligaţia de a asigura încheierea contractului de muncă sau a documentului echivalent acestuia pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia urmează să fie angajat solicitantul locului de muncă şi în limba română, înainte de plecarea din Romania;

–  în cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10 din Legea 156/2000, agenţii de plasare sunt obligaţi să suporte costurile aferente repatrierii cetăţenilor români în cauză, în baza documentelor justificative.

– transmiterea trimestrială a situaţiei privind persoanele mediate şi angajate în străinătate în trimestrul I 2020, inclusiv în cazul în care nu aţi mediat şi angajat nici o persoană în perioada de referinţă. Pentru transmitere vă recomandăm să utilizaţi adresa de poştă electronică: [email protected].

Procedura de avizare a zborurilor

De asemenea, vă informăm că prin art. 6 din Procedura de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, aprobată prin Ordinul M.T.I.C. nr. 875/2020, se instituie o serie de obligaţii în sarcina agenţilor de recrutare/plasare a forţei de muncă în străinătate:

–  organizarea transportului spre aeroportul de îmbarcare numai după primirea acordului din partea administratorului aeroportului;

–  organizarea transportului pasagerilor spre aeroportul de îmbarcare pe teritoriul României;

responsabilitatea asigurării echipamentelor de protecţie împotriva COVID-19 pentru toţi pasagerii (mască, mănuşi de protecţie şi alte echipamente necesare);

informarea în mod corespunzător a pasagerilor care folosesc alte mijloace de transport decât cele puse la dispoziţie, în timp util, cu privire la posibilitatea deplasării spre aeroport;

asigurarea prezenţei pe aeroportul din România a unui reprezentant care să acorde asistenţă permanentă pasagerilor, inclusiv în situaţia întârzierii sau anulării zborului – datele de contact ale reprezentantului se comunică administratorului aeroportului cu cel puţin 24 de ore înainte de efectuarea zborului.

Precizăm că pe site-ul ITM Prahova se regăseşte lista societăţilor prahovene acreditate pentru plasarea forţei de muncă în străinătate, aceasta putând fi accesată pe următorul link: http://www.itmprahova.ro/NEW/sectiune2/rm/agenti_plasare.pdf.

comunicat de presă

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here