Hidro Prahova: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

omv

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Societatea HIDRO PRAHOVA SA (titular) anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :

just insolv sprl

,,Extindere rețea canalizare pe strada Căprioarelor cu racorduri, oraș Urlați”

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.06.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here