Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: Prahova

Denumire UAT: Măgureni

Sectooare cadastrale: 56,57,58

OCPI Prahova anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale : 56,57,58, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin (1) şi (2) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 25.01.2021.

Dta de sfârşit a afişării: 25. 03.2021

Adresa locului afişării publice: Sediul Primăriei Comunei Măgureni

Repere pentru identificarea locaţiei: Comuna Măgureni, Str. Primăriei, nr.980, Prahova.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Măgureni, judeţul Prahova şi pe site-ul ANPCI.

Alte indicaţii utile pentru cei interesaţi: 0244324760

Informaţii privind programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANPCI, la adresa htpp://www.ancpi.ro/pnccf.

solicitare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here