Anunț important de la Hidro Prahova. Populația este consultată cu privire la impactul asupra mediului în urma construirii unei conducte de apă în Ciorani

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiectului)

SC HIDRO PRAHOVA SA titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Execuţie conductă distribuţie apă și branşamente pe DS 3405, Comuna Ciorani, judeţul Prahova”, propus a fi amplasat în Ciorani.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului – APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16 septembrie 2018.

Informarea publicului se face de către titular, prin publicare în presa naţională sau locală și prin afişarea acestuia la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității administraţiei publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului.

 

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here