Anunţ important de la Direcția Județeană de Evidentă a Persoanelor Prahova. Se întâmplă din 3 august

sursă foto fanatik.ro
omv

Direcția Județeană de Evidentă a Persoanelor Prahova, anunţ despre eliberarea actelor de identitate

Direcția Județeană de Evidentă a Persoanelor Prahova,anunţă că începând cu data de 3 august 2020 este abilitatä sá elibereze acte de identitate numai pentru testarea și urmărirea funcţionării applicaţiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuti deosebite ( motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau in alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene , efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate) , precum și pentru sprijinirea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, in activitatea specifică.

Astfel, cetățeanul aflat într-o situație deosebită trebuie să prezinte în susținerea cererii sale documente/inscrisuri ( certificate, înscrisriri, adeverințe medicale, contracte de mtincă, dosare de examcn/concurs, oferte bancare, programări notariale, bilete de călătorie, etc.) care să ateste cća se află într-o asemenea situație.

Situaţii

D.J.E.P. Prahova soluționează cererile persoanelor aflate în una din situațiile deosebite mai sus menționate, pentru unul din următoarele cazuri:

 • primul act de identitate, la împlinirea vărstei de 14 ani;
 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • irodificarea numelui sau a prenumelui titularrilui, a prenumelor părinților. a datei  ori  a locrilui nașterii;
 • schimbarea domiciliului:
 • scliimbarea denumirii sau a rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea  acestora, înființarea localităților sau a străzilor ,
 • atribuirea unui non C.N.P.;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anul area actului de identitate deținut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate;
 • eliberarea unei cărți de identitate provizorii
 • înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Nu se soluționează la sediul D.I.F..P. Prahova, cererile pentru care sunt necesare veriíîcări suplimentare in teren, la domiciliul declarat sari pentru certificarea identității ori in evidențele deținute ‹)e alte instituții, respectiv cele formulate de persoanele care:

 • au împlinit vársta de 18 ani și nu au obținut act de identitate:
 • ăşi schimbă domiciliul din străinătate în Romània;
 • solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei romãne;
 • își schimbă domiciliul și fac dovada adresei de domiciliu în condiți ile art. 28 alin. (I) lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată;
 • solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii și nu dețin un pașaport sau permis de conducere), pentru certificarea identității ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul național de evidență a  persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 14 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, pentru certificatea identități i prin intermediul poliției;
 • sunt înscrise cu mențiuni in R.N.E.P.

Cetățeanul aflat într-una din situațiile deosebite mai sus prezentate formulează  o  cerere scrisă (potrivit modelului postat la “Formulare necesare”) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea meențiunii privind stabilirea reședinței. cerere care se supune aprobării conducerii D..I.E.P. Prahova.

Mentionăm că taxa reprezentánd contravaloarea cărții de identitate se va achita doar la frezoreria Ploiești, în contul RO74TREZ52121 G335000XXXX ,  CUI  17101638,  beneficiar Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova, cetățeanul prezentând dovada achitării taxei odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea actului de identitate.

În considerarea acestor aspecte, Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a inscrierii mențiunii privind stabilirea reședinței se va depune după programarea prealabil la numărul de telefon 0244- 302347 , cu mențiunea că , la momentul prezentăr‘ii la ghișeul instituției noastre, este necesară prezentarea documentelor care justifică situația deosebită in care se află persoana in cauză, iar în lipsa acestora, cererea se va depune la nivelul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu a solicitantului.

Program

Precizăm că depunerea documentelor pentru obținerea actului de identitate , respectiv ridicarea actelor de identitate, se va face conform următorului program:

Depunere documente:

luni :       8,30    I 3,30

marți:        8,30 — 13,30

miercuri: 8,30 — 13,30

joi:           8,30 — 13,30

vineri:        8,30 — 11,30

Eliberare acte de identitate:

luni :          14,30 — 15,30

marți:         14,30—  15,30

miercuri:  14,30    15.30

jot:            14,30 — 1 5,30

vineri:        11,30 — 12,30

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate/pentru înscrierea in actul de identitate a mențiunii privind stabilirea  reședinței, adresate  Direcției  Județene de Evidență  a Persoanelor Prahova este de 24 ore.

comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here