logo
RNTV Live

ACS Petrolul 52, scrisoare către primarul Andrei Volosevici

petrolul_mozaic
Dumitrescu Vlad

ACS Petrolul 52 a emis un comunicat de presă în care răspunde public ultimei invitații primită din partea Primăriei Ploiești, transmisă prin adresa nr. 18615 din 9.09.2021:

Către:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

                CABINET PRIMAR

În atenția Domnului Primar Andrei Liviu Volosevici

Obiect: Scrisoare de răspuns la adresa nr. 18615/09.09.2021

Data: 10 Septembrie 2021

Domnule Primar Andrei Liviu Volosevici,

Scrisoarea dvs nr. 18615 din data de 09.09.2021 NU răspunde, nici măcar tangențial, subiectului legat atât de situația mărcilor ”PETROLUL”, aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, nici proiectului de asociere lansat de echipa fanion a comunității petroliste, la propunerea primită din partea Primăriei Ploiești, prin Primar Andrei Liviu Volosevici.

La mai bine de 3 LUNI DE ZILE de la momentul exprimării acordului nostru cu privire la propunerea dvs de asociere a clubului cu MunicipiulPloiești, prin societatea Hale și Piețe SA, NU ați fost în măsură să uzați de atributele conferite de lege și să puneți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Ploiești PROIECTUL DE ASOCIERE pentru a putea fi analizat și dezbătut în vederea emiterii unui act administrativ sau a unui punct de vedere cu privire la acesta.

Reamintim faptul că, în situația în care Consiliul Local al Municipiului Ploiești nu va emite un punct de vedere sau un act administrativ cu privire la proiectul de asociere, vom fi puși în situația în care vom reanaliza, în Adunarea Generală a Asociației, prima opțiune cuprinsă în scrisoarea dvs. nr. 18615/17.08.2021, respectiv participarea la licitația publică ce va fi organizată pentru transmiterea drepturilor de folosință asupra mărcilor ”PETROLUL”.

Ca element de noutate, cu privire la licitația publică pentru transmiterea dreptului de folosință asupra mărcilor ”PETROLUL”, salutăm inițiativa dlui. Ștefan ALEXANDRU – Consilier Local al Municipiului Ploiești, care în data de 06.09.2021 a depus la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Ploiești PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică a mărcilor ”PETROLUL”, ÎN MOD INDIVIDUAL, astfel cum au fost scoase la licitație în anul 2017, clubul ACS PETROLUL 52 fiind unicul ofertant al licitației publice.

În tot acest context, cunoscut fiecărui iubitor al culorilor galben-albastre, lansăm încă un apel public cu privire la urgentarea transmiterii către ACS PETROLUL 52, echipa fanion a comunității petroliste, a unui punct de vedere oficial al administrației publice locale ploieștene, cu privire la variantele și opțiunile propuse de dl. Primar Andrei Liviu Volosevici și agreate de către ACS PETROLUL 52.

Anexăm prezentei scrisori, pentru o și mai bună lectură, corespondența scrisă purtată între Club și Municipiul Ploiești.

Cu deosebită considerație,

Costel LAZĂR

În calitate de Președinte al Consiliului Director

Precum și în numele membrilor Adunării Generale ACS PETROLUL 52

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldeko-angajeazaekond-angajeazasponsor