logo
RNTV Live
tymbark

A fost lansată procedura de achiziție pentru reabilitarea termică a mai multor blocuri din Ploiești

reabilitare-termica
Dumitrescu Vlad

Primăria Municipiului Ploiești a inițiat,luni, procedurile de achiziție publică pentru atribuirea a trei contracte de lucrări pentru reabilitarea termică a mai multor blocuri de locuințe din oraș.

Primul contract de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești este axat pe reabilitarea termică a blocului 10D din strada Sinăii, nr. 1 și a blocului 12C din Bulevardul Republicii nr. 104. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 3.111.200 lei, fără T.V.A. Anunțul de participare este publicat în SICAP cu nr. SCN1125323/22.05.2023, termenul pentru depunerea ofertelor fiind  08.06.2023.

Reamintim în acest context că, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4322 din 06.06.2019 pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 1”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 119791.

 A doua procedură de achiziție publică a fost demarată pentru atribuirea contractului de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a blocului 11 B1B2 din Piața Mihai Viteazul, nr.4, precum și a blocului 11 D din strada Constantin Brezeanu, nr. 1A.

Valoarea estimată totală a contractului este de 4.660.900,00  lei, fără T.V.A. Anunțul de participare este publicat în SICAP cu nr. SCN1125330/22.05.2023,termenul pentru depunere ofertă fiind 08.06.2023.

 Și în cazul acestui contract de lucrări precizăm că, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4327 din  06.06.2019 pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 3”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121383.

         Cea de-a treia procedură de achiziție publică inițiată, astăzi, de Primăria Municipiului Ploiești, se referă la contractul de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuințe: Bloc 23B din strada Constantin Brezeanu, nr.1 B, Bloc 26F din B-dul Republicii, nr. 169-173, Bloc 28E din strada Colinei nr.2, Bloc 34A1 din strada Gheorghe Doja nr. 35.

Valoarea estimată totală a acestui contract de lucrări este de 5.517.500 lei, fără T.V.A.

Anunțul de participare a fost publicat în SICAP cu nr. SCN1125327/22.05.2023, termenul pentru depunerea ofertelor fiind 08.06.2023.

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4335 din  06.06.2019  pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 4”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121425.

         Modernizarea energetică a clădirilor, care include aceste 3 proiecte ale municipalității ploieștene, constă, în principal, în următoarele lucrări:

–        placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică;

–        izolarea soclului cu polistiren extrudat, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocurile pot avea spații comerciale la parter;

–        reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat;

–        termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente;

–        schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent;

–        închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat;

–        schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

–        înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră;

–        izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

–        montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat, astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă, când însorirea este redusă;

–        înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spațiilor comune ale blocului;

–        verificare tablou electric părți comune;

–        demontare/montare platbanda instalație paratrăsnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

–        înlocuire lift, după caz;

–        refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului, după finalizarea lucrărilor;

–        demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare;

–        alte lucrări specifice prevăzute în Proiectul Tehnic.

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor