logo
RNTV Live

Salariul de bază minim, mărit. Anunţul ITM Prahova

salariu
Mihai Constantinescu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova aduce la cunoştinţă că începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precizat la art. 164 alin. 1 din Legea  nr 53./2003 – Codul Muncii, se stabileşte, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169.333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră, potrivit HG nr 4/2021.

De asemenea, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.350 lei lunar.

Potrivit prevederilor art. 71 alin 2) din OUG nr 114/2018, „în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor,  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte  adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.”

ITM Prahova subliniază faptul că nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 2.000 lei, potrivit dispoziţiilor  art. 260 alin.1 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările  şi completările ulterioare.

În prezent, la nivelul judeţului Prahova, numărul angajatorilor activi este de 21201, având un număr de 199.425 salariaţi activi.

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor