Primăria Bucov, anunț public privind decizia etapei de încadrare

primaria bucov
Mihai Constantinescu

MUZEUL JUDEȚEAN DE ȘTIINTELE NATURII PRAHOVA, titular al
proiectului ,,Suplimentarea alimentării cu apă pentru Grădina Botanică Bucov prin realizarea unui put de alimentare cu apă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul
,,Suplimentarea alimentării cu apă pentru Grădina Botanică Bucov prin
realizarea unui put de alimentare cu apă”, propus a fi amplasat în comuna Bucov.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 09/00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor