Liceul Teoretic ,, Grigore Tocilescu”, Mizil – BURSA DE VALORI EDUCATIONALE

Daniel

            Echipa managerială: Director: prof. dr. Divoiu Maria

                                              Director adjunct: prof. dr. Burlacu Elena Luminița

              Liceul Teoretic ,, Grigore Tocilescu”  și-a primit numele în 1995, în onoarea lui Grigore Tocilescu, renumitul istoric, arheolog, epigrafist și folclorist român, născut în orașul Mizil. În 2019, s-au sărbătorit 100 de ani de învățământ mizilean.

Începând cu anul 1919, când se înființează prima instituție de învățământ din orașul Mizil și până în prezent, Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu” Mizil a funcționat sub diverse forme. Din 1978 până în 1990 a fost liceu industrial, pregătind elevii în domeniul construcțiilor de mașini. În 1990 a redevenit liceu teoretic, ulterior, din 1999, dezvoltându-și baza proprie de selecţie prin înfiinţarea ciclului gimnazial, respectiv primar.

Liceul Teoretic ,, Grigore Tocilescu”, Mizil dispune de  laboratoare de informatică, de științe, dotate cu instrumente de lucru moderne, de o bibliotecă cu peste  20000 de cărți, de un centru de informare și documentare, de o bază sportivă, cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet  de logopedie și sală de festivități. Sălile de clasă sunt dotate cu laptopuri și  videoproiectoare.

Oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2021-2022 are în vedere fiecare nivel de învățământ din cadrul acesteia: câte o grupă pentru fiecare nivel la ciclul preșcolar, câte o clasă pe serie la ciclul primar, 5 clase la gimnaziu-din care două  la clasa a VII-a. Pentru învățământul liceal-filiera teoretică, la profil real sunt aprobate o clasă cu specializarea Matematică-Informatică și o clasă cu specializarea Științe ale naturii, iar la profil umanist, o clasă cu specializarea Filologie.

                Liceul Teoretic ,, Grigore Tocilescu”, Mizil se poate mândri cu cadre didactice care dovedesc un înalt profesionalism, cât și cu elevi deosebit de talentați și de pregătiți în domeniile ce constituie profiluri ale liceului.

                Profesorii acestei instituții s-au remarcat și prin publicarea unor lucrări de specialitate și prin implicarea în programele  menite pregătirii elevilor în perioada de pandemie, cum ar fi Teleșcoala. Munca depusă de cadrele didactice s-a reflectat în performanțele elevilor și în rezultatele bune și foarte bune la examenele naționale. Astfel, procentul de promovabilitate la bacalaureat și evaluare națională, în fiecare an, a fost cu mult peste procentul existent la nivel național și județean.

De-a lungul anilor, elevii liceului au obținut premii și mențiuni la etapele județene ale unor concursuri și olimpiade școlare, inclusiv la etapa națională.

Talentul conjugat cu munca au condus și la performanțe artistice și sportive, cum ar fi lansarea unui volum  de versuri la Târgul internațional de carte Gaudeamus și obținerea locurilor I și al II-lea la competiții naționale de către  echipa de handbal a liceului.

Profesorii și elevii au făcut echipă în redactarea revistei școlii ajunse la ediția a patra și în derularea unor proiecte și concursuri. Dintre cele derulate amintim: Proiectul educational MILLENIUM YOUTH, Proiectul Național 4/4 PENTRU PRIETENI-cu Ambasada S.U.A., Proiectul „Împreună pentru viitor” cu Asociația HoltIS și Unicef România, proiecte eTwinning, Proiectul educațional  100 DE ANI PE 100 DE METRI, Proiectul educațional interjudețean ALEEA SCRIITORILOR, Proiectul Național de ecologie GREEN HEROES, Proiectul extracurricular cu finanțare extrabugetară cu Asociația eLiberare București Prevenirea traficului de persoane și a exploatării sexuale în România, Proiectul LET’S TALK ABOUT YOU (TH)!, Proiectul APROAPE DE EMINESCU-ZIUA CULTURII ROMÂNE în colaborare cu Biblioteca Județeană I.L.Caragiale  a municipiului Ploiești, Concursul internațional de fotografii STAU ACASĂ ȘI FAC POZE,. Amintim și activitățile de voluntariat desfășurate la centrul de bătrâni Bozieni sau la casa de copii de la Valea Plopului.

Școala are în derulare următoarele proiecte și activități: PHOTO VOICE, Proiectul ERASMUS ACT IN EDUCATION început în 2021, proiectele ETWINNING desfășurate de cadrele didactice de la ciclul primar, Festivalul educational international  ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL, Proiectul educational CREDINȚĂ ȘI LITERATURĂ EXPRIMATE PRIN PICTURĂ.

Școala are și o experiență bogată în realizarea unor parteneriate și activități de colaborare cu diferite ONG-uri, instituții locale, județene sau naționale reprezentative.

Mai multe informații găsiți pe site-ul școlii https://liceulteoreticmizil.wordpress.com/.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor