Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlați

Daniel

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

PLANUL-CADRU DE INVĂŢĂMÂNT
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL,

CLASELE a V-a – a VIII-a

Aria curriculara/DisciplinaClasa
VVIVIIVIII
I. Limba si comunicare8-108-109-118-10
Limba si literatura romanaTC4444
Limba moderna 12222
Limba moderna 22222
Elemente de limba latina si de cultura romanica1
Optional*CDS0-20-20-20-2
II. Matematica si stiinte ale naturii5-78-1010-129-11
MatematicaTC4444
Fizica222
Chimie22
Biologie1221
Optional*CDS0-20-20-20-2
III. Om si societate5-74-64-66-8
Educatie sociala**TC1111
Istorie2112
Geografie1112
Religie1111
Optional*CDS0-20-20-20-2
IV. Arte2-42-42-42-4
Educatie plasticaTC1111
Educatie muzicala1111
Optional*CDS0-20-20-20-2
V. Educatie fizica, sport si sanatate2-42-42-42-4
Educatie fizica si sportTC2222
Optional*CDS0-20-20-20-2
VI. Tehnologii2-42-42-42-4
Educatie tehnologica si aplicatii practiceTC1111
Informatica si TIC1111
Optional*CDS0-20-20-20-2
VII. Consiliere si orientare1-31-31-31-3
Consiliere si dezvoltare personalaTC1111
Optional*CDS0-20-20-20-2
Optional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculareCDS1111
Numar total de ore in TC25273030
Numar total de ore in CDS***1-31-31-31-4
Nr. minim – maxim de ore pe saptamana26-2828-3031-3331-34

1.Plan de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022:

1 clasă – 25 de locuri

2.Admitere pentru anul scolar 2020-2021

Înscrierea elevilor în clasa a V-a se va face cu respectarea prevederilor ROFUIP 5079/2016 (cu modificări şi completări) art.139, alin.(1) d) şi alin.(6) a),  pe baza cererilor de înscriere.

Excepție fac elevii care doresc să se înscrie la clasa de matematică, aici respectându-se admiterea prevăzută în ordinul de ministru: nr.4797/31.08.2017

Discipline opţionale:

Matematică /Matematică aplicată

Limba și literature română: Lectura ca abilitate de viață

Franceză: Provinces et regions Francaises

PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL,

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

 Clasa              a IX-aClasa             a X-aClasa              a XI-aClasa             a XII-a
Limba şi literatura română4333
Limba modernă 12222
Limba modernă 22222
Matematică4444
Fizică3333
Chimie2211
Biologie2211
Istorie1111
Geografie1111
Logică, argumentare şi comunicare1
Psihologie1
Economie1
Filosofie1
Religie1111
Educaţie muzicală11
Educaţie vizuală
Educaţie fizică1211
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor21
Informatică1144
Educaţie antreprenorială1
Consiliere1111
Curriculum la decizia şcolii113-43-4
Total ore/ săptămână303029-3029-30

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică”

 Platon

1.Plan de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021:

1 clase-28de locuri de matematica informatica

2.Competente dobandite:

 • Exprimarea unui mod de gandire creativ,in structurarea si rezolvarea problemelor;
 • Constientizarea impactului social,economic si moral al informaticii;
 • Formarea obisnuintelor de a utiliza instrumente informatice si de a recurge la concepte si metode informatice de tip algoritmic in abordarea unei game variate de probleme;
 • Manifestarea unei atitudini favorabile fata de stiinta si de cunoastere,in general;
 • Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand mijloacele specifice unui sistem informational;

3.Situatia admiterii pentru:

 • anul scolar 2020-2021: 6.72

4.Admitere pentru anul scolar 2021-2022

Pentru liceul teoretic, repartizarea candidatilor se efectueaza in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.

5.Discipline de studiu specifice:

 • Discipline de specialitate:

– Informatica

– Matematica

 • Disciplină opțională: English at work

6.Posibilitati de continuare a studiilor

7.Activitati extrascolare

 • Concursuri și olimpiade
 • Sesiunea de comunicări
 • Simpozioane
 • Vizite-colaborari cu institutiile de invatamant superior
 • Excursii tematice

PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL,

SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE ALE NATURII

 Clasa              a IX-aClasa             a X-aClasa              a XI-aClasa             a XII-a
Limba şi literatura română4333
Limba modernă 12222
Limba modernă 22222
Matematică4433
Fizică3333
Chimie2222
Biologie2222
Istorie1111
Geografie1111
Logică, argumentare şi comunicare1
Psihologie1
Economie1
Filosofie1
Religie1111
Educaţie muzicală11
Educaţie vizuală
Educaţie fizică1211
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor2121
Informatică11
Educaţie antreprenorială1
Consiliere1111
Curriculum la decizia şcolii114-55-6
Total ore/ săptămână303029-3029-30

Știința este o lungă și sistematică curiozitate”

Andre Maurois

 1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022:
1 clasă– 28 de locuri

2. Competenţe dobândite:

            1.Receptarea informațiilor despre lumea vie;

2.Explorarea sistemelor biologice;

3.Utilizarea și construirea de modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii;

4.Comunicarea orală și scrisă utilizând corect teminologia specifică biologiei,fizicii și chimiei;

5.Transferarea și integrarea cunoștințelor și metodelor de lucru specific biologiei,fizicii și chimiei în context noi;

6.Înțelegerea și explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcționării și utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viața de zi cu zi Investigația știinifică experimentală și teoretică aplicată în fizică.

7. Identificarea fenomenului în natură și în tehnică

8.Explorarea fenomenului în laborator

9.Interpretarea teoretică a fenomenului și studiul aplicațiilor practice ale fenomenului.

           10.Protecția mediului și a propriei persoane

           11. realizarea unor corelaţii interdisciplinare

 • Situaţia admiterii în anii anteriori:

2020 – 2021 – medii de admitere: 7,45

4. Admitere pentru anul şcolar 2021 – 2022:

            Pentru liceul teoretic, repartizarea candidaţilor de efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

5. Discipline de studiu specifice:

 • Discipline de specialitate:
  • Biologie
  • Chimie
  • Fizica

6. Oportunităţi pentru continuarea studiilor:

 • Facultatea de Medicină Dentară
 • Facutatea de Medicină Generală
 • Facultatea de Farmacie
 • Facultatea de Biologie
 • Facultatea de Medicină Veterinară
 • Facultatea de Biotehnologii
 • Facultatea de Genetică
 • Facultatea de Chimie
 • Facultatea de Inginerie Medicală
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Protectia Mediului
 • Politehnică
  • Facultatea de Construcții
  • Faculatatea de Agronomie
  • Tehnică dentară
  • Balneo-fizio-kineto-terapie
  • Facualtatea de asistente și moașe
  • Laborator clinic

7. Activităţi extraşcolare:

 • Concursuri de creativitate in domeniul chimiei,fizicii și biologiei
 • Concursuri și olimpiade in domeniul chimiei,fizicii și biologiei
 • Mese rotunde,ateliere
 • Simpozioane,
 • Sesiuni se Cominicări
 • Vizite-colaborari cu institutiile de invatamant superior
 • Excursii tematice

PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL UMANIST,

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE

 Clasa              a IX-aClasa             a X-aClasa              a XI-aClasa             a XII-a
Limba şi literatura română4444
Limba modernă 13333
Limba modernă 22233
Limba latină1121
Literatură universală11
Ştiinţe11
Matematică22
Fizică22
Chimie11
Biologie11
Istorie2322
Geografie2211
Logică, argumentare şi comunicare2
Psihologie2
Economie1
Filosofie2
Sociologie1
Religie1111
Educaţie artistică11
Educaţie muzicală11
Educaţie vizuală1
Educaţie fizică1111
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor2111
Educaţie antreprenorială1
Consiliere1111
Curriculum la decizia şcolii115-66-7
Total ore/ săptămână303029-3029-30

„Ce lucru uimitor este o carte! E un obiect plat făcut dintr-un copac, cu părţi flexibile pe care sunt imprimate multe semne caraghioase. Dar odată ce arunci o privire în ea, ajungi în mintea altei persoane, poate cineva care a murit de mii de ani. Peste milenii, un autor vorbeşte clar şi tăcut în capul tău, direct cu tine. Scrisul este probabil cea mia bună invenţie a omului, legând oameni care nu s-au cunoscut niciodată, cetăţeni din epoci distante. Cărţile rup lanţurile timpului.”

CARL SAGAN

1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022:

2 clase – 56 de locuri

2. Competenţe dobândite:

– înţelegerea diverselor curente culturale / literare în context istoric, social-politic, evenimenţial;

– compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii;

– utilizarea nuanţată şi expresivă a limbii materne şi a limbilor străine;

– comprehensiunea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare;

– realizarea unor corelaţii interdisciplinare între elementele diverse ale manifestărilor culturale (literatură, arte plastice, muzică, istorie, geografie, sociologie, psihologie, antropologie);

– planificarea, organizarea, coordonarea, desfăşurarea şi evaluarea unor proiecte culturale realizate pe bază de parteneriat;

 • Situaţia admiterii în anii anteriori:

– 2020 – 2021 – medii de admitere: 7.89

4. Admitere pentru anul şcolar 2021 – 2022:

            Pentru liceul teoretic, repartizarea candidaţilor de efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

5. Discipline de studiu specifice:

Discipline obligatorii: Limba latină, Literatură universală, Limba engleză, Limba franceză.

Discipline opţionale: Limba germană, Istoria rwecentă a României, Hazarde naturale și antropogene

6. Oportunităţi pentru continuarea studiilor:

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

– Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină (franceză, engleză, latină);

– Limba şi literatura franceză / engleză – Limba şi literatura română sau o altă limbă şi literatură străină;

– Filologie clasică;

– Istorie; Istorie – O limbă străină;

– Biblioteconomie – Limba şi literatura română sau o limbă şi literatură străină;

– Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română;

– Teologie ortodoxă didactică – O limbă şi literatură străină;

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

– Psihologie; Asistenţă socială; Sociologie;

– Ştiinţele educaţiei;

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

– Filosofie; Jurnalism; Ştiinţe politice;

– Comunicare şi relaţii publice;

– Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării;

– Relaţii internaţionale şi Studii Europene (română);

Facultate de drept

Facultatea de arte

7. Activităţi extraşcolare:

– întâlniri cu scriitori, critici literari, academicieni; lansări de carte;

– manifestări de marcare a Zilei Mondiale a Educaţiei, a Zilei Culturii Naţionale etc.;

– Manifestări comemorative: Nicolae Iorga, Miron Radu, Nichita Stănescu, Mihai Eminescu;

– vizite la muzee şi la expoziţii;

– spectacole-lecţie;

– echipă de teatru;

– club de dezbatere;

– concursuri de desene pe asfalt;

– expoziţii de grafică şi de desene;

– excursii de studiu;

Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlați

     În anul școlar 2019-2020, Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlați, a funcționat cu un efectiv de 1204 elevi, școlarizați prin urmatoarele forme de învățământ: primar, gimnazial, liceal,profesional.

Liceul a funcționat cu un număr de 47 de clase, dintre care 15 clase de primar,  15 clase de gimnaziu,16 de clase de liceu, 1 de profesională.

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educaţie interculturală, egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Nu lipsesc nici cazurile de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar excepţii de la regulă.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de stabilirea unor relaţii deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc.

Şi activitatea colectivelor auxiliare poate fi caracterizată prin calitate şi interes faţă de lucrul bine făcut.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi,viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

       Întreaga activitate a Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlați se va concentra asupra dezvoltării libere, depline şi armonioase a individualităţii umane, asupra formării tinerilor ca personalităţi autonome şi creative, capabile de performanţă şi integrare socio-culturală şi profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare, într-un climat prietenos şi competitiv.    

Profesionalismul cadrelor didactice stă chezășie unei bune educații și unei pregătiri temeinice a elevilor pentru viață.

Un avantaj deosebit de care beneficiază elevii noștri îl constituie baza materială pusă la dispozitia acestora pentru procesul instructiv-educativ, faptul că dispunem de cadre didactice titulare, calificate pentru toate disciplinele, și nu în ultimul rând dăruirea și dragostea de care dau dovadă dascălii în desfășurarea tuturor activităților.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor