LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

Daniel

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 PENTRU  ANUL  ŞCOLAR 2021 – 2022

CLASAFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNTNR. LOCURI
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI ,CURSURI DE ZI, NIVEL 3 DE CALIFICARE (pentru absolvenții învățământului gimnazial din seria curentă sau anterioare)
clasa a IX-aCalificarea profesională: Mecanic auto                                                   48
Calificarea profesională: Tinichigiu- vopsitor auto12
Calificare profesională:  Sudor                                           12
LICEU, NIVELUL 4 DE CALIFICARE, CURSURI SERALE (pentru absolvenții învățământului profesional sau al celui obligatoriu de 10 clase sau absolvenții școlii de ucenici+an de completare)
clasa a IXaprofil Tehnic, domeniul pregătirii de bază Mecanică specializarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii        28
clasa aXIaprofil Tehnic, domeniul pregătirii de bază Mecanică specializarea: Tehnician transporturi        28  
ŞCOALA POSTLICEALĂ (pentru absolvenții de liceu, cu sau fără Bacalaureat, indiferent de promoție)
Anul ICalificarea: Tehnician operator maşini cu comandă numerică28
PROGRAMUL  „A DOUA ŞANSĂ” (pentru tinerii/adulții care nu au finalizat învățământul gimnazial și au depășit vârsta de 14 ani)
Anul I – IIÎnvăţământ secundar inferior36

Scurtă prezentare a  Liceului Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina

Profilul actual al școlii

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina este cea mai «nouă» unitate școlară de stat din municipiu, crearea acestuia fiind o necesitate obiectivă pentru pregătirea forței de muncă solicitată de societățile comerciale din zonă.

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi s-a adaptat la schimbările apărute în societate și pe piața forței de muncă.modernizare printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.

Oferta educațională a unității se adresează:

 • copiilor din comunitate, prin învățământul primar și gimnazial
 • absolvenților clasei a VIII-a, promoția curentă, din oraș, din zonele limitrofe, dar și din alte zone ale județului, prin școala profesională cu durata de 3 ani
 • absolvenților clasei a VIII-a/ a ciclului inferior al liceului/ școlii profesionale, promoții anterioare, care doresc   să-și continue studiile, prin învățământul liceal seral (ciclul inferior/ciclul superior)
 • absolvenților de liceu, prin școala postliceală
 • tinerilor/ adulților care au peste 14 ani fără să fi finalizat învăţământul gimnazial, prin programul „A doua şansă” – învățământ secundar inferior.

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina și-a diversificat și individualizat oferta școlară, asigurând pregătirea elevilor în domenii cerute pe piața muncii; Deasemenea  oferă elevilor și implicit comunității, specializări/ calificări ce nu se regăsesc în ofertele celorlalte unități scolare din municipiu, pentru toate nivelele de calificare:

 • nivel 3: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor;
 • nivel 4: Tehnician transporturi; Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații,Tehnician mecatronist;
 • nivel 5: Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina oferă elevilor săi înscriși la calificările Mecanic auto și Tinichigiu vopsitor auto de la școala profesională precum și Tehnician transporturi de la liceu seral, cursuri integral gratuite pentru școala de șoferi ,categoriile B și C1, fiind singurul liceu din țară care asigură instruirea pentru obținerea permisului de conducere la categoria C1.

De-a lungul timpului, școala noastră s-a implicat în programele şi proiectele naţionale care vizează reforma în învăţământul profesional şi tehnic

 • Proiectul “Pregătiți pentru piața muncii” POSDRU/90/2.1/S/ 63611
 • Proiectul „Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic pe piața muncii” POSDRU/90/2.1/S/63840
 • Proiectul “Incluziune si coeziune sociala prin metode alternative de educatie”, POSDRU/ 162/2./S/ 1402019
 • Proiectul Profesori pregătiţi – profesori motivaţi”, Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020, Cod SMIS 2014+105405, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe” (formarea grupului ţintă).

Începând cu anul şcolar 2020 – 2021, şcoala funcţionează cu un număr de 31 de clase, în care sunt înscrişi 680 elevi, distribuiţi pe toate formele învăţământului preuniversitar.

 Misiunea și viziunea școlii

Școala noastră dezvoltă interesul pentru educație permanentă, printr-un învățământ axat pe disponibilitate continuă pentru cunoaștere și acțiune, formează abilitățile și competențele pentru realizarea succesului personal și profesional, în contextul actual, cultivă sensibilitatea față de valorile moral-civice, respectul pentru om, natură, mediul înconjurător.

Elevii şcolii noastre trebuie să fie pregătiţi pentru a găsi propriile trasee de dezvoltare, printr-un proces de instruire şi de educație de calitate, centrat pe elev, astfel încât, în momentul absolvirii să se poată integra într-o societate în continuă schimbare.

Misiunea Liceului Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina este aceea de a oferi locuitorilor din comunitatea locală performanţă, prin învăţarea cu mijloace moderne şi o ofertă educaţională corespunzătoare cerinţei pieţei muncii şi a nevoilor elevilor.

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina își propune:

 • Să asigure accesul copiilor, tinerilor la toate nivelurile și formele de învățământ;
 • Să promoveze toleranța și înțelegerea între copii de origine socio-culturală și etnică diferită;
 • Să formeze abilități și competențe pentru realizarea succesului personal și profesional, în parteneriat cu actorii sociali;
 • Să creeze cadrul organizatoric și funcțional favorabil creșterii calității serviciilor educative;
 • Să formeze absolvenți autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere, capabili să se integreze în societate;
 • Să cultive sensibilitatea față de valorile moral civice, respectul pentru om și mediul înconjurator.

Viziunea. Imaginea ideală a ceea ce își dorește Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina să realizeze în viitor este :

„Școala noastră – mediu democratic și creativ de dezvoltare pentru toți și pentru fiecare”.

         Director,                                                                                                                                  Director adjunct,

Prof. Androne Vasile                                                                                                                      Prof. Manta Maria

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor