LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEȘTI – BURSA DE VALORI EDUCAȚIONALE 2021-2022

Daniel

Înființat în 1904, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” reprezintă un punct de reper în învățământul prahovean fiind pentru multă vreme singurul care pregătea specialiști în domeniul petrochimiei. Prestigiul a fost construit prin performanțele naționale și internaționale ale elevilor, în acord cu renumele lui Lazăr Edeleanu, inventatorului benzedrinei, cel care a învățat omenirea cum se prelucrează țițeiul și care dă denumirea liceului din 2000. Până în acel moment liceul a avut variate denumiri dintre care cele mai cunoscute rămân: Liceul Industrial nr. 4 și Grup Școlar de Chimie Industrială sau Liceul de Chimie.

Cei 117 ani de experiență au ajutat liceul să răspundă tuturor provocărilor, ținând pasul cu descoperirile și inovațiile la care realitatea ne obligă permanent. Încă din anii `90 oferta școlară a Liceului de Chimie era diversă și corelată cerințelor societății și particularităților socio-economice locale, astfel încât astăzi include 38 de clase și aproximativ 1000 elevi atât la învățământ liceal de zi: profil Real și Tehnologic – Chimie industrială, Protecția mediului, Industrie alimentară și Mecanic, dar și Școală profesională, Școală postliceală și de maiștri

La educația științifică și practică a elevilor liceului o contribuție importantă și-o aduc partenerii pe care îi avem atât din rândul universităților, cât și al instituțiilor de cultură și agenților economici.

Sunt numeroși studenții și absolvenții de la UPG, Politehnică, Facultatea de Chimie etc. proveniți din Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu grație colaborărilor cu aceste instituții, vizitelor de informare, prezentărilor practice oferite.

De asemenea, în parteneriat cu UPG și cu numeroși agenți economici s-a derulat proiectul  Erasmus+:  „EQAVET. Rețele parteneriale” prin care au fost reactivate 10 reţelele parteneriale, pe domenii de activitate: Chimie industrială, Protecţia mediului şi Industrie alimentară etc.  Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul tehnic.

Deosebit de importante rămân parteneriatele cu agenții economici. Există numeroși parteneri alături de care sunt desfășurate stagiile de pregătire practică a elevilor și care contribuie la îmbunătățirea bazei materiale a liceului.

De exemplu, laboratoarele de Chimie industrială și Limbi moderne au fost dotate de Fundația Timken la standarde actuale: aparatură tehnică specifică, whiteboard, videoproiectoare, smart tv, laptopuri pentru studiul individual al elevilor printr-o investiție de aproximativ 35.000 de dolari.

Una dintre marile companii petroliere (ROMPETROL) implică elevii în competițiile pe care le desfășoară la nivel naţional, la care elevii noştri au reușit să obțină 7 burse de câte 1000 dolari în anul școlar 2018- 2019 și 15 burse în 2019-2020. Același partener, anual, premiază absolvenții de liceu cu rezultate bune la și le dă șansa de a se  înscrie la programele de internship. Totodată a inițiat proiectul Fraternizarea Liceelor Edeleanu din Ploiești și Năvodari, un schimb de experineță între elevi și profesori care vizitează cele două orașe, rafinăriile companiei, fac schimb de impresii, idei.

O formă importantă de educație se realizează prin intermediul proiectelor educative:

  • Un proiect, cu finanțare externă derulat în cadrul liceului este „ROSE (subproiectul Construiește-ți reușita!)”. Acesta are drept finalitate creșterea procentului de promovabilitate la examenul  de bacalaureat în rândul elevilor dezavantajați sau aflați în situație de risc școlar prin pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, activități extracurriculare și consultanță psihologică finanțate de Banca Mondială. Procentul de promovabilitate la BAC 2019 a fost 43,50%, iar în 2020 – 50, 26%. Pe de altă parte, ROSE a facilitat renovarea spaţiilor de studiu, contribuind astfel ca liceul să fie astăzi unul dintre cele mai moderne din judeţ.
  •  „W-Health… What Else!”,  „Friends and Traditions”, „Cinema Theatre” sunt proiecte eTwinning în derulare care permit dezvoltarea interculturală și a competențelor lingvistice ale elevilor liceului prin interacțiunea cu elevi și profesori din alte țări.
  • BEACON este un proiect internațional de educație ecologică implementat în continuarea proiectului național  BATEREL ȘI LUMEA NON-E demarat încă din 2011.
  • Alte proiecte devenite tradiție sunt  SIMPOZIONUL NAȚIONAL ȘTEFAN ILIE dar și Cercul cu elevii: „CEAȘCA DE LECTURĂ LA EDELEANU”, derulate de mai bine de 5 ani în cadrul școlii.

Liceul se mândrește cu un corp profesoral extraordinar alcătuit din peste 60 de oameni dedicați, majoritatea titluari: experți ARACIP în evaluare și acreditare, autori de SPP și curriculum naționale, autori de manuale școlare, formatori în programe de formare la nivel național și județean, participanți la proiecte de cooperare internatională în domeniul educației, implicați în programe de dezvoltare școlară și de reformă.

De asemenea, baza materială a școlii este extrem de importantă pentru derularea eficientă a demersului educativ. Liceul are unul dintre cele mai mari campusuri școlare, peste 6 Ha, o adevărată oază de verdeață în peisajul gri al orașului, în care sunt incluse 5 corpuri de clădiri – clădirea școlii, laboratoare, ateliere, baza sportivă, o stație micropilot. Mare parte din sălile de clasă și holurile școlii au fost recent renovate și pavoazate fie în cadrul proiectelor derulate, cât și prin contribuția partenerilor, dovadă a aprecierii acestora față de activitatea  desfășurată de profesori și elevi.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor