O echipă de învingători

„Tradiţia ne obligă, calitatea ne-o impune,  profesionalismul ne dă dreptul!”

Scurt istoric

Valea Călugărească este una dintre cele mai mari aşezări rurale din judeţul Prahova. În 1907, după apariţia filoxerei, care a distrus majoritatea podgoriilor, la Valea Călugărească se înfiinţează Şcoala Elementară de Viticultură, având misiunea de a forma specialişti care să refacă plantaţiile distruse. În perioada 1919 – 1928 a funcţionat Şcoala Inferioară de Viticultură de gradul I, formă care se menţine până în 1948. Tot în această perioadă s-au construit un local nou, o cramă cu pivniţă, o casă de locuit pentru personal, iar suprafaţa de teren aflată în proprietatea şcolii era de 25 de ha. În 1948 devine Şcoala Medie Tehnică Viticolă, cu durata de patru ani, absolvenţii având dreptul să urmeze studiile în învăţământul superior. În anul 1962 se transformă în Școala Medie Horticolă. În 1966 devine Liceul Agricol cu durata de 5 ani, apoi de 4 ani. În 1983 s-a finalizat construcţia unui internat și a unei cantine cu o capacitate de 300 de locuri, datorită numărului mare de elevi care s-au îndreptat spre acest profil. În 1990 Liceul Agricol de la Valea Călugarească se transformă în Grup Școlar Agricol. Iar de la 1 septembrie 2009, școala preia numele unei personalități marcante a învățământului agricol românesc, academicianul Gheorghe Ionescu–Siseşti, devenind Colegiul Agricol ,,Gheorghe Ionescu – Sisești”. În 2018 devine Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu – Siseşti”.

Misiunea școlii

Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu – Siseşti” acordă sprijin tuturor celor care au nevoie de educație și de instruire, căci deviza noastră este: „Reuşim în viaţă prin ceea ce învățăm să facem!”. Tinerii cu vârste peste 14 ani din mediul rural și nu numai, precum și adulții ce au nevoie de formare continuă, din zona Văii Cricovului și din Podgoria Dealul Mare, care văd în agricultură și în industrie alimentară un mod de viață sănătos, găsesc prin noi o alternativă durabilă de afirmare, dar și avantaje materiale pe măsura muncii depuse.

Profilul actual al școlii

Pe lângă domeniul prioritar, care a rămas de-a lungul unui secol, agricultură (horticultură), s-a conturat necesitatea şcolarizării şi în domenii conexe, respectiv industrie alimentară, creșterea și îngrijirea animalelor, turism și alimentație, mecanică. Așadar, școala noastră dispune de un plan de școlarizare diversificat, în ceea ce privește calificările profesionale:

  • Invățământ liceal zi și seral: Tehnician în agricultură, Tehnician veterinar, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician în industria alimentară, Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician zootehnist
  • Invățământ profesional: Bucătar, Mecanic auto, Tinichigiu/vopsitor, Apicultor-sericicultor, Lucrător în agroturism, Brutar, patiser, preparator produse făinoase
  • Invățământ dual: Operator în industria malţului şi a berii/ Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase, Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie  Bucătar, Mecanic auto, Apicultor-sericicultor, Lucrător în agroturism.
  • Învățământ postliceal: Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, Tehnician protecția plantelor

Resurse și dotări

Colectivul cadrelor didactice este format din 43 de profesori, dintre care 31 de profesori titulari și 12 profesori suplinitori. Școala noastră dispune de următoarele resurse și dotări: livadă, teren arabil, curți ample și alei interioare, arbuști fructiferi, colecție de plante medicinale, viță de vie, culturi legumicole, 3 corpuri de clădire în care se țin cursuri, 26 de cabinete dotate cu laptopuri, videoproiectoare și table interactive, 5 laboratoare, o sală de sport modernă, aulă, o bibliotecă cu peste 20600 de volume de carte informatizată și peste 6000 de manuale școlare, clădire internat, cantină, parc auto, mașini agricole (tractoare, autoturisme, mașini agricole cu echipamentele aferente), atelier de lăcătușerie, magazii de unelte agricole.

Concursuri, olimpiade, proiecte, parteneriate, activități extrașcolare

La cumpănă dintre secole, școala noastră era, pe deplin, în ascensiune, înființa un lot didactic experimental, o pepinieră pomicolă cu 70 de soiuri de pomi, o livadă și o plantație de nuci printr-un proiect cu finanțare elevețiană. Participarea la o serie lungă de Olimpiade și Concursuri școlare naționale și internaționale, dar mai ales obținerea unor premii însemnate, au adus școlii recunoaștere, nu doar pe plan regional și național, dar și în afara granițelor țării. Începând cu anul 2000, școala noastră a fost printre primele școli de profil, la nivel național, care a fost selectată să desfășoare proiecte cu mobilitate mare de elevi în țări europene. Astfel, de 20 de ani, suntem permanent parteneri în proiecte europene Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, participăm și obținem rezultate de marcă la Campionate și Târguri europene de vinuri sau de creșterea animalelor.  Școala a beneficiat de fonduri acordate de Banca Mondială, Uniunea Europeană, Guvernul american și Corpul păcii, de granturi norvegiene, dar și de fonduri acordate de o serie de agenți economici, direcții și asociații de marcă din România, fiind astfel implicată în desfășurarea unor proiecte Phare, POSDRU, e-TWINNING, tabere educaționale, programe și proiecte de pregătire a elevilor, dar și un parteneriat cu un voluntar american-profesor. La nivel regional, dar și local, suntem implicați în parteneriate de colaborare cu agenți economici de prestigiu din zonă, unde elevii noștri își desfășoară stagiile practice. Elevii noștri au participat de-a lungul timpului la activități extrașcolare diverse. Un tip de activitate desfășurată în mod constant de elevii școlii noastre este voluntariatul. Asociaţia „Tinerii Voluntari-Valea Călugărească” a fost permanent implicată în promovarea voluntariatului în rândul tinerilor noștri elevi ṣi în mobilizarea acestora pentru a fi capabili să contribuie la dezvoltarea comunităṭii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *