LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC “ELIE RADU” PLOIEȘTI

Daniel

De ce să mă înscriu la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”? Sunt trei motive importante:

 1. Ofertă educațională variată

În anul școlar 2021-2022 vor fi 12 clase a IX-a, 10 clase la învățământul de zi și 2 clase la învățământul cu frecvență redusă:

În învățământul liceal de zi, vor fi 7 clase cu următoarele profiluri și specializări:

 • O clasă la profilul real cu specializarea matematică – informatică
 • 6 clase cu profil tehnic, cu următoarele specializări: tehnician în automatizări, tehnician energetician, tehnician în instalații electrice, tehnician electromecanic, tehnician electrotehnist și tehnician mecatronist

La învățământul profesional vor fi două clase de învățământ profesional de stat în domeniul electric, cu calificările: electrician aparate și echipamente electrice și energetice și electrician protecții prin relee, automatizări și masurători în instalații energetice și o clasă de învățământ profesional dual, tot în domeniul electric, cu calificarea electrician explotare centrale, stații și rețele electrice. Elevii înscriși la învățămâmântul profesional de stat vor beneficia de o bursă în valoare de 200 de lei. Clasa de învățământ profesional dual va fi susținută de Distribuție Energie Electrică România care va oferi elevilor următoarele beneficii (în afara bursei de 200 de lei pe care aceștia o primesc de la stat):

–               bursă lunară, în valoare de 500 de lei (cu îndeplinirea unor condiții minime de disciplină, prezență, acumulare de cunoștințe teoretice și practice);

–               premii pentru stimularea performanței de 200 de lei;

–               pregătire practică alături de tutori – cei mai buni profesioniști în domeniu;

–               cazare gratuită pentru elevii din localităţile limitrofe;

–               condiții excelente de pregătire practică;

–               se asigură echipament de lucru și de protecție;

–               asigurarea unei mese pe zi, la locul de practică.

Cele două clase a IX-a cu frecvență redusă au profilul umanist și specializarea filologie, iar clasa a XI-a seral are profilul tehnic, specializarea tehnician electrotehnist. Clasele cu frecvență redusă și seral sunt foarte solicitate de cei care au întrerupt studiile liceale și care doresc să le continue după împlinirea vârstei de 18 ani.

Liceul școlarizează și în învățământul postliceal, unde va fi o clasă în domeniul informatic, specializarea analist programator.

 • Resurse deosebite umane și materiale

Din cele peste 80 de cadre didactice, 60% au gradul didactic I și 2 profesori au obținut titlul de doctor, ceea ce atestă experiența la catedră și dorința continuă de perfecționare și modernizare a metodelor de predare.

Elevii se pregătesc în laboratoare PRAM, maşini electrice, măsurări electrice şi electronice, tehnologic, ateliere electromecanice, de prelucrări prin aşchiere, precum şi în cabinete de Protecţia muncii şi Desen tehnic, laboratoare de Informatică, Fizică, Chimie, cabinete de Istorie, Limbi moderne, Limba și literatura română (CDI) și o sală de festivități cu o capacitate de 200 de locuri. Sala de sport are dimensiuni omologate pentru baschet și handbal, terenul de sport este dotat cu nocturnă. Starea de sănătate a elevilor este monitorizată prin cabinetul medical cu medic și asistentă medicală care funcționează în incinta școlii.

Căminul cu 90 locuri, cu camere moderne și cantină cu o capacitate de servire a mesei de 500 de persoane, asigură confortul elevilor care nu locuiesc în Ploiești.

3.             Spiritul de echipă și atmosfera prietenoasă, relaxată, atât între elevi și profesori, cât și între elevi, prin participarea la diferite activități extracurriculare pe care le desfășurăm frecvent.

Ne mândrim nu numai cu participarea și obținerea unor premii importante la diferite olimpiade, concursuri și competiții, dar și cu inițierea unor concursuri din sfera de interes a elevilor noștri, atât la nivel local dar și judetean și național.

Astfel, suntem organizatorii următoarelor concursuri: Concursul Național “Științe și Tehnologii”; Concursul de matematică “Elie Radu”; Concursul de limba engleză pentru liceele tehnice „English for You”;Festivalul „William Shakespeare”; Concursul de eseuri în limba română pentru liceele tehnice; Concursul de traduceri în limba franceză.

Cele mai importante proiecte desfășurate în școală:

 • Proiectul ROSE – elevilor li se oferă ore de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat pentru a crește procentul de reușită la acest examen, dar au acces și la consiliere și orientare profesională, consiliere psihologică, cerc tehnic și cerc de limba engleză.
 • Clubul de Robotică – ERCast care a participat anul trecut la etapa națională a Campionatului Național de Robotică de la București, unde au obținut locul 3. Membrii clubului de robotică au folosit imprimanta 3D la fabricarea unor componente ale măștilor de protecție și au realizat peste 1500 de viziere, pe care le-au donat apoi unităților medicale și de poliție de pe teritoriul județului nostru, cât și unor primării din județ.
 • OMV Petrom a derulat programul “Săptămâna Meseriașilor din Țara lui Andrei”, în perioada 26-30 octombrie 2020, desfășurând activităţi online teoretice și practice pentru 85 de elevi de la 3 clase de a IX-a Profesională și 2 cursuri online pentru 45 de profesori care predau la aceste clase, sponsorizând școala cu tablete, și echipamente de protecţie.
 • Liceul editează anual revista școlii “Adolescentul”.

Proiecte internationale:

 • Erasmus + „Elecktrick Electronik Alaninda AB Uygulamalari” – 2015;
 • Proiect Erasmus +, “Save our Resources“, 2015-2018. Au participat la mobilităţi 20 de elevi şi 14 profesori.
 • Proiect Erasmus+ în Domeniul Educației și Formării Profesionale ”Profesori pentru viitor”/ ”Teachers for future”
 • Proiectul „Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflați în situații de risc” – proiect în colaborare cu I.S.J. Prahova și centrul de resurse Apollo finanțat din fonduri norvegiene.
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor