LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEȘTI

Daniel

Prezentarea Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti

 • Liceul  Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti este singura unitate de profil din judetul Prahova, care şcolarizează anual aproximativ 650 elevi prin liceu tehnologic, şcoală profesională, şcoală postliceală şi de maiştri pentru calificări din domeniul transporturilor rutiere.
 • Traditia şcolii şi cererea de pe piata forţei de muncă au impus oferirea  unui număr considerabil de locuri pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în calificările tehnician în transporturi  şi tehnician electrician electronist auto – pentru cursuri liceale si mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto-pentru învăţământ  profesional tehnic si învăţământ dual, elevii având posibilitatea de a obţine şi permis de conducere pentru categoria B.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021 – 2022

Clasa /Nr.locuriCalificarea
  LICEU ZI
IX A/24 locuriTehnician transporturi –permis categorie B
IX B/24 locuriTehnician  electrician electronist auto–permis categorie B
  LICEU SERAL
XI A seral/24 locuriTehnician electrotehnist
XI B/seral24 locuriTehnician transporturi
  ĨNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC
IX P1/IX P2/IX P3 3clase X 24 locuri=72 locuriMecanic auto–permis categorie B  
IX P4/24 locuriTinichigiu vopsitor auto–permis categorie B
  ŞCOALĂ POSTLICEALĂ
Anul I- 2clase X 24locuri=48 locuriTehnician transporturi auto interne şi internaţionale
 • Elevii înscrişi în învăţământul profesional, pot beneficia lunar, de o bursă profesională, în cuantum de 200 lei, iar cei înscrisi la învăţământul profesional dual, pot beneficia suplimentar, de o bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice,  precum si de alte beneficii pentru formarea profesională de calitate a elevilor,  oferite de operatorii economici care le asigură pregătirea practică, pe perioada şcolarizării.
 • Activitatea educaţională se desfăşoară în două locaţii: în str. Elena Doamna nr.78B  şi în str. Văleni nr.144G. Scoala dispune de săli de clasă modernizate, laboratoare si ateliere dotate, sală de sport, teren de sport, un parc auto  format din 4 autoturisme Dacia Logan, astfel încât elevii noştri au toate condiţiile pentru a-şi desăvârsi educaţia şi pentru a se forma profesional, sub îndrumarea a 50 de cadre didactice si didactic auxiliare.
 • Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti colaborează cu numeroşi agenţi economici din Ploieşti si are încheiate parteneriate cu aceştia pentru desfăşurarea practicii comasate a elevilor, astfel încât absolvenţii şcolii noastre îşi găsesc facil locuri de muncă  la terminarea studiilor.

Parteneriate – agenţi economici

 • SC YANI SERVICE SRL
 • SC HEBASERV MOTORS SRL
 • SC OPTIM EXPRESS SRL
 • SC EURIAL INVEST SRL
 • SC ARENA AUTO SRL
 • SC POLISERV JG SRL
 • SC CASA AUTO MECCA SRL
 • SC DARIUS MOTORS SRL
 • SC MODUS AUTO SRL
 • SC DI-BAS PRAHOVA SRL
 • SC LECARRO SERVICE AUTO
 • S.C. MOBEL AUTO S.R.L

Parteneriate locale, naţionale şi internaţionale

 1. Asociaţia Junior Achievement Romania
 2. Organizaţia Naţională Cercetaṣii Romăniei – Centrul Local B.E.S.T.Ploieṣti
 3. Asociaţia ,,Şcoala de Valori “ Bucureṣti
 4. Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova
 5. Muzeul de Biologie Umană Ploieṣti
 6. Universitatea ,,Dimitrie Gusti” Ploieṣti
 7. Casa de Cultură,,I.L.Caragiale
 8. Teatrul ,,Toma Caragiu”Ploieṣti
 9. Asociaţia BookLand
 10. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova:Poliţia Proximitate, Departamentul de Prevenire ṣi Analiză a Criminalităţii, Serviciul rutier
 11. ERIFO Italia-proiect CANVASS+ 2017-2020
 12. Parteneriat de implementare cu UMPFE-proiect  ROSE 2017-2020

Valorile fundamentale promovate de şcoala noastră reprezintă esenţa culturii organizaţionale:

 •              Promovarea egalităţii în educaţie prin asigurarea şansei de instruire si a şansei de reusită şcolară tuturor elevilor care s-au inscris la şcoala noastră.
 •              Oferirea oportunităţilor de educaţie accesibilă, de calitate şi sprijinirea tinerilor în dezvoltarea carierei prin formarea deprinderilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii.
 •              Cultivarea responsabilităţii, stimularea spiritului de echipă si dezvoltarea cetăţeniei active.
 •              Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane.

PROIECTE   EDUCATIVE   EXTRAŞCOLARE

JUDEŢENE, NAŢIONALE, INTERNAŢIONALE

 • ,,Content Audio Video mAnagement SyStem Plus” – CAnVASS+, proiect  ERASMUS+; mobilităţi in Italia, Grecia, Spania, Creta
 • „Spune “Prezent! educatiei” -proiect ERASMUS+; mobilităţi in Italia, Olanda, Cehia
 • ,,S.M.S. pentru Progres ! Suflet, Minte, Succes pentru Progres ! “- proiectul ROSE face parte din  Programul   Național   al   MENCȘ   „Sprijin   la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii .
 • JOBS-  Orientare profesională – Instruire în intreprinderi şi şcoli” – Job Orientation Training in Businesses and Schools-proiect international initiat deUniversitatea Pedagogica Zurich (PH Zurich), Ministerul Educatiei Nationale (MNE) si Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Invăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România.
 • Programe  naţionale  ,,Fii antreprenor!”,,,Prevenirea abandonului şcolar “, ,,Succesul profesional “, ,,Tehnici de comunicare “, ,,Cheia succesului”– desfăşurate în parteneriat cu Junior Achievement România.
 • Program naţional ,,Educatia juridică în şcoli-iniţiat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu M.E.N.
 • Proiect POSDRU /162/2.2./S/140080:,,Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi”.
 • Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63840 „Monitorizarea inserţiei absolventilor de învăţământ profesional şi tehnic pe piaţa muncii” .Parteneri: – Centrul Muncipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE); Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu (ISJ Giurgiu);Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova (ISJ Prahova);Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova (CJRAE Prahova); Grupul de studii socio-comportamentale AVANGARDE; Softwin SRL .
 • Proiectul POSDRU/90/2.1/S/60390 „Stagii de practică si consiliere vocaţională pentru elevi, in vederea facilitarii integrarii lor ulterioară pe piaţa muncii, a vizat pregătirea viitorului absolvent pentru a răspunde cerințelor pieței muncii și ale viitorului angajator
 • Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63611 – „Pregătiţi pentru piaţa muncii” a avut ca obiectiv general facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor înscrişi la calificări din 3 domenii de calificare (Mecanică; Electric; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice) din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat.

Proiecte înscrise în Calendarul activităţilor educative judeţene-CAEJ:

 • ,,Ĩnvăţarea experientială-creativitate şi inovaţie în procesul de învăţământ  !”,
 • „Demaraj spre responsabilitate socială şi profesională „ –concurs de legislaţie rutieră
 • „Să creştem prin lectură !”

Cadrele didactice ale liceului nostru sunt permanent preocupate pentru crearea unui cadru adecvat de studiu prin utilizarea unor metode moderne, activ-participative, specifice învăţării centrate pe elev, în vederea obţinerii progresului şcolar, precum si pentru dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, de autocunoaştere, de comunicare intra şi inter personală, de dezvoltare a aptitudinilor pentru iniţiative civice.

Ĩmbinând partea teoretică şi cea practică, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti este cu atât mai atractiv pentru elevii săi cu cât aceştia sunt mai interesaţi de ceea ce înseamnă noile tehnologii în construcţia de maşini şi realizările mondiale în domeniu.

In cadrul competițiile școlare care promovează excelenţa profesională, spiritul de fair-play şi  competitivitatea,  la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional, elevii noştri din clasa a XI-a profesională, calificarea mecanic auto,  s-au remarcat de fiecare dată prin obţinerea premiului întâi şi doi la nivel judeţean, precum şi obţinerea premiului III şi a menţiunii speciale la faza naţională a concursului pe meserii.

        Şcoala noastră este cu atât mai potrivită în societatea romanească de azi cu cât oferă o specializare a elevilor săi într-un domeniu care nu şi-a pierdut niciodată actualitatea.

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti asigură un mediu favorabil învăţării, un învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, şanse egale de dezvoltare profesională, responsabilitate, toleranţă, dialog, mobilitate în sfera valorilor europene.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor