LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Daniel

ȘCOALA NOASTRA SE PREZINTĂ!

Clădirea şcolii a fost construită în 1966. Între anii 1966 – 1968 a funcţionat aici Liceul Energetic Ploieşti, actual Grup Şcolar Energetic Ploieşti. Începând cu anul 1968, funcţionează în această clădire Şcoala Generală cu Clasele I-VIII nr. 24 Ploieşti. În anul 1995 fuzioneaza cu Scoala Generala nr. 30. O primă schimbare a numelui are loc în anul 1998 – Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântul Apostol Andrei” – iar cea de-a doua în anul 2004 – Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti. În anul 2007, Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” devine Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”. În septembrie 2009, Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” preia ca structură Şcoala Postliceală Sanitară de Stat. În anul 2012, denumirea instituţiei se schimbă în Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”.

De-a lungul, anilor au fost promovate mai multe profiluri: începând cu anul 1980 – clase cu profil de volei (băieţi şi fete); din anul 1990 clase cu profil de limba franceză şi limba engleză intensiv; începând cu anul 2003 clase de SAM din domeniile „Estetica şi îngrijirea corpului omenesc” şi „Turism şi alimentaţie”, elevii acestor calificări continuând studiile prin anul de completare, şi apoi prin ciclul superior al liceului, ruta progresivă de calificare în domeniul Servicii. Încă din anul şcolar 2008-2009 au fost înfiinţate clase ce aparţin rutei directe de calificare, domeniul Servicii, şi clase de nivel 3 avansat de calificare prin şcoala postliceală, calificarea „Stilist”, cu finanţare de la bugetul de stat. Începând anul 2009 se înfiinţează clase cu finanţare de la bugetul de stat, în domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificarea „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de laborator”. Un punct tare al ofertei educaţionale este faptul că toate calificările profesionale pe care le școlarizăm sunt ACREDITATE.

Ne putem mândri cu faptul că instituția noastră a obținut anul acesta titlul de “ȘCOALĂ EUROPEANĂ” 2014 – 2017, fiind singurul liceu tehnologic din județ care beneficază de această recunoaștere.

Şcoala facilitează pregătirea atât a elevilor din zona de Nord a oraşului, cât şi a celor din localităţile de pe văile Slănicului şi Teleajenului. Înfiinţarea grupului şcolar/a liceului tehnologic s-a impus ca o necesitate pentru a oferi pe piaţa muncii personal calificat în domeniul serviciilor în diferite nivele de calificare profesională.
           Oferta educaţională a şcolii este în permanenţă adaptată la tendinţele de dezvoltare socio-economice şi prognoza ocupării forţei de muncă în conformitete cu Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.

În prezent școala noastră dispune de 19 săli de clasă, 13 cabinete, 6 laboratoare, 2 ateliere, un amfiteatru modern cu 90 de locuri, o sală de sport dotata cu vestiare (fete, baieti)  si toalete (fete, baieti), cabinet logopedic, cabinet medical, o bibliotecă cu peste 18000 de volume și un spațiu verde cu o suprafață de 15000 m.p. În anul școlar 2020 – 2021, în unitatea noastră învață un număr de 1385 de elevi, repartizați în 52 de clase

Profesorii diriginti au derulat activităţi diverse de adaptare,de tipul educatiei nonformale cu rol de interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţia si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic si profesional : Ziua Educatiei si a Invatatorului, Halloween, Ziua scolii 28 Noiembrie, Ziua Naţională a României, Sărbătoarea Crăciunului, Informare despre traficul de personae, Educatie sexuala avand ca parteneri colegii profesori de la postliceal sanitar, Atelier de dezbateri cu sprijinul ARGO, Ateliere de handmade, Aranjamente florale, Activitati de informare IGSU, Poliția, Ateliere de consiliere cu sprijinul consilierului scolar, Expozitii de desene, machete si pictura la clasele primare si gimnaziu, Dezvoltarea abilitatilor sociale, Modalitati de petrecere a timpului liber, Organizarea timpului pentru reusita la bacalaureat, Lectii deschise la dirigentie. vizitarea obiectivelor culturale din vecinătate, Excursii tematice şi de relaxare (Braşov, Bucureşti, Sinaia, Sighisoara), Targul de Craciun – Sibiu, Vizită la Universitatea Transilvania- Brasov pentru orientarea profesionala, Vizite la targurile expozitionale specifice: Turism, Estetica(COSMOBEAUTY), Colaborare instiutionala cu Biblioteca Nicolae Iorga, Colaborare institutionala Casa de Cultura a Sindicatelor, Vizite la muzee locale si regionale, Voluntariat desfasurat la centrele de batrani (Liliesti), la centrele de plasament (Plopeni, ”Ciresarii”).

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor