LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA

Daniel

Școala noastră îsi propune să ofere locuitorilor municipiului Câmpina și a celor din localitățile urbane și rurale din jurul său (în mod deosebit tinerilor cu vârste între 14 și 19 ani) oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, sprijin în dezvoltarea carierei și sporirea calității vieții.

                Demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creative a tinerilor ce vor deveni apți pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

SCURT ISTORIC

1 decembrie 1904 –  ia  fiinta ȘCOALA DE MAIȘTRI SONDORI – prima școală din Europa pentru pregătirea cadrelor din industria petrolieră;

1904-1950-   ȘCOALA DE MAIȘTRI SONDORI

1921-1948-    ȘCOALA SUPERIOARĂ DE ARTE ȘI MESERII

1948-1955-   ȘCOALA MEDIE TEHNICĂ DE PETROL, NR. 2

1923-1948-  LICEUL DE FETE “Iulia Hașdeu”

1948-1955-  ȘCOALA TEHNICĂ DE PETROL NR. 1

1955 – 1960-  ȘCOALĂ PROFESIONALĂ DE UCENICI ȘI TEHNICĂ DE MAIȘTRI

1961 – 1965-  GRUPUL ȘCOLAR  PETROL – CHIMIE

1966 – 1989-  LICEUL INDUSTRIAL  DE PETROL, NR. 1

1990 – 2009-  GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL

2009- 2018- COLEGIUL TEHNIC “CONSTANTIN  ISTRATI” CÂMPINA

2018- PREZENT-  LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  ISTRATI” CÂMPINA

OPORTUNITĂȚI

 • Beneficiari ai schemei de Granturi pentru licee – ROSE, cu subproiectul VISE: Viitor, Încredere, Speranță, Educație
  • activități pedagogice și de sprijin
  • activități extracurriculare
 • Posibilitatea de a urma stagii de pregătire în străinătate – Italia
 • Invitați/participare cu o echipă de 4 elevi la Concursul Internațional de Gastronomie pentru elevi și studenți – Casargo Italia 2019, 2020(anulat datorită pandemiei)
 • Organizarea actului instructiv – educativ în spații generoase, cu o bază materială bună
 • Beneficiari ai proiectului “Creșterea eficienței energetice”
 • Studiu alături de cadre didactice calificate, cu dorință de perfecționare și de a fi alături de elevi
 • Specializări căutate pe piața muncii.

Avantajele învățământului profesional

 • Bursă profesională -200 lei acordată de MEC
 • Stagii de pregătire la agenții economici cu care liceul are contract
 • Calificări profesionale căutate pe piața muncii
 • Posibilități de angajare/continuare studii la liceu zi/seral.

LT “Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina

Oferta educațională 2021 -2022

Oferta educațională 2021-2022

Profilul Domeniul de pregătire profesională Calificare profesională Nr. clase Nr. locuri Resurse naturale Industrie alimentară Tehnician în industrie alimentară 1 24   Servicii Comerț Tehnician în activități de comerț 1 24 Turism și alimentație Tehnician în gastronomie 1 24 TOTAL 3 72    

Liceu, cursuri de zi – clasa a IX-a

Liceu, cursuri serale – clasa a XI-a

ProfilulDomeniul de pregătire profesionalăCalificare profesionalăNr. claseNr. locuri
ServiciiTurism și alimentațieTehnician în gastronomie124
TOTAL124

Oferta educațională 2021-2022

Învățământ profesional de 3 ani – clasa a – IX a

Domeniul de pregătire profesionalăCalificare profesională  Nr. claseNr. locuri
MecanicăMecanic utilaje și instalații în industrie0,512
Turism și alimentațieLucrător hotelier0,512
    Turism și alimentațieCofetar –patiser0,512
Bucătar0,512
Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație124
TOTAL372
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor