LICEUL TEHNOLOGIC ,, ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – BURSA DE VALORI EDUCATIONALE

Daniel

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ANGHEL SALIGNY” este o instituție de învățământ care pregătește elevul de azi, pentru specialistul de mâine!

Prioritatea activității derulate la nivelul școlii constă în promovarea unui învăţământ modern, bazat pe dezvoltarea individuală a fiecărui elev, formarea de competenţe şi atitudini,  crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi,  formarea unor tineri activi, deplin conştienţi de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locale şi europene.

Elevii  LICEULUI TEHNOLOGIC ,, ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI trebuie să dobândească o pregătire generală optimă, cunoștințe aprofundate în domeniile care vizează viitoarea lor carieră, competențe necesare inserției socio-profesionale și deprinderi de muncă intelectuală. Factorul determinant al succesului profesional este flexibilizarea şi adaptarea ofertei educaţionale la dinamismul specific domeniilor ocupaţionale de pe piaţa forţei de muncă .

Oferta educaţională a școlii , pentru absolvenții clasei a VIII-a, cuprinde  calificări profesionale specifice nivelului profesional, liceal și postliceal.

Pentru nivelul profesional, filiera tehnologică, elevii se vor pregăti în domeniile:

  • Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională: Confecționer produse textile;
  • Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea profesională: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Pentru nivelul liceal, oferta educațională cuprinde :

Filiera vocațională, profil sportiv, specializarea: Instructor-sportiv (disciplina sportivă Handbal)

Filiera tehnologică :

Domeniul: Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională: Tehnician designer vestimentar;

Domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea profesională: Coafor-stilist

Absolvenții de liceu au oportunitatea de a-și continua studiile prin învățământul postliceal, pentru calificarile: Asistent medical generalist, Asistent medical de laborator, Analist programator, Maistru confecții îmbrăcăminte (Maistru croitor).

Școala are parteneri economici relevanți pe piața muncii, care contribuie decisiv la formarea profesională a elevilor, prin stagii de pregătire practică desfășurate în condiții de muncă reale, cu tehnologie modernă și cu un tutoriat de calitate. Rezultatele acestor colaborări se reflectă în premiile obținute an de an de către elevi la competiții și concursuri școlare  și olimpiade tehnice derulate la nivel local, regional, național.

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ANGHEL SALIGNY” este implicat în diferite proiecte europene care contribuie la creșterea calității actului educativ și a nivelului de pregătire profesională a elevilor:

  • Proiect POCU : ,,DA pentru DEZVOLTARE!” (stagii de practică desfășurate la agenți economici în scopul asigurării inserției acestora pe piața muncii)
  • Proiectul ,, Atelierul de frumusețe și culoare”-Programul ERASMUS+( în parteneriat cu Portugalia și Grecia)
  • Proiect POSDRU : AUR-Acum, Uniți , Realizăm!(privind învățământul secundar)ROSE
  • Proiect E-Twinning: European-E-Fashion Students (în parteneriat cu Franța și Macedonia)
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor