LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ,,ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

Daniel

Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu” este situat în orașul Vălenii de Munte – așezarea cea mai însemnată din partea de Nord – Est a județului Prahova, situată pe Valea Teleajenului, pe DN1A, la 29 km fata de Ploiești.  

Unitatea de învăţământ, tânără și extrem de diversificată ca niveluri de învățământ și calificări oferite prin planul de școlarizare, se află pe un trend crescător din punct de vedere al rezultatelor, al atractivității, al numărului de elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic.

Școala oferă, la momentul actual, instruire pentru un număr de 1425 de elevi cuprinși în 59 de clase (51 de clase +8 clase la cele 2 unități structuri aflate în coordonare – Școala Primară nr. 2 Vălenii de Munte și Școala Primară nr. 4 Vălenii de Munte), incluzând ca niveluri de învățământ preuniversitar: primar, gimnazial, liceal (zi si seral), profesional de 3 ani, postliceal.

Profilurile, în care se asigură pregătirea elevilor din ciclurile de învățământ liceal, profesional și postliceal, sunt: servicii, resurse naturale și protecția mediului, tehnic, cu domeniile (în număr de 8): economic, turism si alimentație publică, agricultură, industrie alimentara, industrie textila și pielărie, mecanic, construcții și lucrări publice, fabricarea produselor din lemn.

Personalul didactic este format din 91 de cadre didactice, dintre care 98% sunt cadre didactice calificate. Personal didactic auxiliar este în număr de 11 iar personal nedidactic 13.

În perioada 2016-2020, la nivelul unității de învățământ au fost obținute numeroase premii și mențiuni la olimpiadele si concursurile școlare, după cum urmează: 4 premii si 4 mențiuni obținute la olimpiadele școlare, etapele naționale, 63 de premii si 23 de mențiuni obținute la olimpiadele școlare, etapele județene, 317 premii și 146 de mențiuni obținute la concursurile școlare, etapele județene, interjudețene, naționale și internaționale;

            Şcoala are o experiență bogată în derularea de proiecte, parteneriate și activități de colaborare fiind implicată direct și activ, pe parcursul mai multor ani școlari, în diverse proiecte si programe la nivel local, regional, național si internațional, reprezentative fiind:

  • Proiectul pentru invatamantul secundar ROSE (în derulare) – cu finanțare de la BANCA MONDIALĂ. Obiectivul principal al proiectului vizează realizarea de activități de educație remedială prin ore de pregătire suplimentară la disciplinele de examen în vederea îmbunătățirii șanselor de reușită la examenul de bacalaureat. Prin acest proiect s-au achiziționat 87 de laptopuri și 10 table inteligente, multifunctionale A3 și A4.
  •  Proiectul ERASMUS +, ”Dialogic Revolution” derulat în perioada 2018-2021 în parteneriat cu Spania, Polonia, România. Obiectivul general al proiectului este includerea elevilor cu șanse reduse în comunitatea școlară.
  • Proiectul ERASMUS+, ”European creative hackton to transformus” se derulează în perioada martie 2021-februarie 2023, în parteneriat cu Spania, Portugalia, Italia. Obiectivul principal al proiectului constă într-un schimb de bune practici în cadrul căruia, elevii și profesorii din țările partenere își vor pune în practică abilitățile antreprenoriale, observând punctele forte și aspectele care pot fi îmbunătățite în fiecare școală.

·         Programul EUROSCOLA, cu participarea unei delegații formate din 24 de elevi și 2 profesori coordonatori, la ”Ziua Euroscola”, organizată la Strasbourg, la Parlamentul European, alături de elevi și cadre didactice din Uniunea Europeană.

·         Proiectul Național ,,AVE-Asta Vreau Eu”, proiect derulat in parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și agenții economici din zonă, proiect care a vizat în principal, educarea și orientarea în carieră a elevilor.

La nivelul unităţii de învățământ, cadrele didactice și elevii se implică în realizarea revistelor  școlare: ”Mugur de Brad”, ”Orizont Tehnic”, ”3DS – Spiritualitate, Știință , Succes”, în care sunt reflectate activitățile importante ale școlii.

Este o unitate de învățământ în care autoritățile locale ale orașului Vălenii de Munte au investit permanent în sensul modernizării și asigurării celor mai bune condiții de desfășurare ale activităților, deoarece au conștientizat potențialul de dezvoltare al acestei instituții precum și preocuparea permanentă a cadrelor didactice de a răspunde cerințelor formulate de beneficiarii educației.

În acest sens, s-a finalizat construcția unui laborator care urmează să fie echipat cu cea mai nouă tehnologie și cea mai modernă platformă de învățare. Astfel, elevii vor beneficia de avantajele învățării și pregătirii profesionale în sistem de realitate virtuală și augmentată AVR.

De asemenea, autoritățile locale au demarat un alt proiect important care constă în construirea unei săli de sport moderne, dotată la cele mai înalte standarde, astfel încât elevii să beneficieze de celemai bune condiții pentru desfășurarea orelor de educație fizică, a activităților recreative, dar și a diverselor competiții școlare.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor