Liceul Tehnologic Agricol, comuna Bărcănești – BURSA DE VALORI EDUCATIONALE

Daniel

Liceul Tehnologic Agricol, comuna Bărcănești este una dintre instituţiile agricole de tradiţie din judeţ, de pe băncile căreia au ieșit foarte mulţi antreprenori.

Liceul nostru îşi desfăşoară activitatea în trei corpuri de clădiri dotate cu laboratoare moderne şi echipate prin proiecte PHARE, 2 cabinete de informatică, 7 cabinete de cultură generală,  2 ateliere, o sală şi un teren de sport. Toate au fost modernizate cu sprijinul autorităţii locale, care s-a implicat.

De asemenea, recent, am primit echipamente destinate îmbunătățirii condițiilor de predare-învățare( TABLE INTERACTIVE, LAPTOP-URI), în cadrul proiectului ROSE.

Elevii liceului nostru sunt implicaţi în foarte multe parteneriate şi proiecte educaţionale

  • parteneriate cu diferiţi agenţi economici, în cadrul cărora elevii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică. În incinta liceului  îşi desfăşoară activitatea un agent economic, care dispune de o micro-fabrică de procesare a laptelui şi a derivatelor din lapte.
  • Începând cu anul 2017 liceul nostru a particpat la 3 proiecte Erasmus +
    • Primul parteneriat strategic s-a desfăşurat în perioada 2017-2019 şi s-a adresat cadrelor didactice care predau disciplinele STEM (ştiinţe, tehnologii, inginerie şi matematică). S-au realizat schimburi de experienţă cu profesori din ţări precum: Italia, Grecia şi Slovenia.
    • Al doilea parteneriat strategic a început în anul 2018 , liceul nostru fiind coordonatorul acestui proiect, la care au mai participat şcoli din Grecia, Turcia, Polonia şi Bulgaria. Acest schimb de experienţă a vizat elevii, care s-au implicat în activităţile proiectului cu entuziasm.
    • Al treilea proiect este de fapt o continuare a primului.

Liceul Tehnologic Agricol din Bărcănești este coordonatorul unui proiect judeţean, inclus în CAEJ şi care se află la a patra ediţie. Sperăm ca acesta să evolueze şi să ajungă interjudeţean sau  naţional. Acest proiect pune în valoare creativitatea elevilor.

Pe lângă toate acestea, elevii noştri mai sunt implicaţii şi în alte activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activităţi care se realizează după orele de curs. Printre acestea amintesc: clubul de lectură, clubul de limba engleză, acivităţile echipei de majorete a liceului, etc. Tot aici aş vrea să menţionez faptul că avem un parteneriat cu unul dintre antrenorii emblematici ai Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, domnul Titi Tudor, antrenor de box, unii dintre elevi obținând performanţe sportive uimitoare.

Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite şi dedicate meseriei, dornice să  modeleze viitorul tinerilor. Aşa cum se modelează aluatul din care se face pâinea cea de toate zilele, aşa dascălii noştri modelează mai întâi sufletele, iar ulterior îi pregătesc pe tineri pentru o piaţă a muncii competitivă.

 Alături de noi viitorul vostru este sigur!

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor