DGASPC Prahova face angajări

angajaări la Protecţia copilului
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova face angajări!

DGASPC Prahova face angajări

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova încurajează cetățenii interesați de un loc de muncă, în domeniul asistenței sociale, să se alăture echipei noastre prin ocuparea posturilor disponibile de asistenți personali profesioniști.

cel mai verde complex reziential

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Locuri disponibile

În structura de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova sunt disponibile 50 de posturi libere de asistent personal profesionist.

Persoanele care manifestă o atitudine orientată către tratarea cu respect, înțelegere și bună-credință a celor din jur și care doresc să ocupe unul dintre cele 50 de posturi existente pot realiza demersurile prevăzute de legislația în vigoare în vederea atestării ca asistent personal profesionist.

Atestat

În acest sens, sunt aşteptate, din partea celor interesați, cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, care va fi însoţită de următoarele documente:

  1. Copii de pe actele de stare civilă;
  2. Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
  3. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
  4. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
  5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
  6. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
  7. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
  8. Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

Cum se obţine certificatul

Certificatul de calificare sau certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist pot fi obținute urmând cursurile unui furnizor acreditat de formare profesională.

Consiliere în vederea obținerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum și informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către [email protected].

arnos 6 oua

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here