Colegiul “Spiru Haret”, Municipiul Ploiești

Daniel

Prezentarea Colegiului Spiru Haret, Municipiul Ploiești

Colegiul Spiru Haret din Ploiești este o unitate de învățământ înființată în anul 1884, cu denumirea de Școala de Arte și Meserii, ulterior transformată în Liceul Industrial pentru Construcții de Mașini Ploiești. Indiferent de titulatura adoptată în diverse etape, Colegiul Spiru Haret are o lungă tradiție în învățământul prahovean și s-a bucurat întotdeauna de o bună reputație în comunitate, confirmată și prin acordarea rolului de gazdă a unor manifestări de amploare din sfera educației: fazele județene ale Olimpiadei de Matematică, Olimpiadei de Fizică, activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Excelență la Fizică, Concursul Național Matematica știință și limbă universală, precum și alte concursuri de limbi străine sau discipline tehnice, coordonate de Inspectoratul Județean Prahova.

Ne-am remarcat constant printr-o politică educațională modernă, flexibilă, menită să răspundă nevoilor elevilor și părinților, și nu în ultimul rând dinamicii societății contemporane. În acest sens, în prezent, Colegiul Spiru Haret din Ploiești pune la dispoziția elevilor o ofertă de școlarizare echilibrată, cuprinzând profiluri și specializări diverse: clase de matematică-informatică, intensiv informatică; matematică-informatică, intensiv limba engleză, științele naturii, filologie, electronică, telecomunicații, mecatronică, mecanică etc.

Corpul profesoral care îndrumă cei aproximativ 1400 de elevi ai școlii este reprezentat de cadre didactice titulare, majoritatea având gradul didactic I, unele dintre acestea obținând și titlul de doctor în specialitate. Printre profesorii care predau la Colegiul “Spiru Haret” se numără și inspectori de specialitate, profesori metodiști, autori de manuale sau membri în comisii naționale de evaluare și certificare profesională.

          Varietatea domeniilor studiate în cadrul Colegiului Spiru Haret este susținută de calitatea colectivului profesoral, precum și de o bază materială adecvată care ne permite să asigurăm un învățământ la standarde corespunzătoare: săli de clasă modernizate, cabinete de informatică, limbi străine și  discipline tehnice, centru de documentare și informare, bibliotecă. De asemenea, suntem printre puținele școli din județ care au cabinet de consiliere psihopedagogică, unde un profesor consilier își desfășoară activitatea dedicată elevilor și părinților acestora. Accesul elevilor la un proces educațional de calitate este facilitat și de modernizarea internatului, a cantinei școlii, dar și a bazei sportive, ceea ce presupune promovarea unui stil de viață și a unor valori adecvate unei instituții de învățământ europene.

Educația formală de calitate este completată de implicarea elevilor și a profesorilor în proiecte educaționale și activități extracurriculare, desfășurate periodic în parteneriat cu instituții culturale, organizații non-guvernamentale, universități, agenți economici. În efortul de aderare și sincronizare cu modelul european, colegiul a elaborat o strategie de creștere a dimensiunii internaționale, în prezent fiind implicat în trei proiecte cu finanțare europeană, în cadrul programului Erasmus+: Proiectul de mobilitate în domeniul formării profesionale VET, EU- Practic, dezvoltarea competențelor profesionale și personale, Proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare – Perspective europene în orientarea școlară și profesională a elevilor, Proiectul de parteneriat strategic – We are different and intelligent.

Așadar, Colegiul Spiru Haret din Ploiești este pregătit să întâmpine absolvenții de gimnaziu care vor să valorifice următoarele puncte tari ale școlii:

 • localizare avantajoasă, în zona de sud a orașului  
 • dotare cu internat și cantină școlară
 • laboratoare, cabinete și ateliere pe discipline
 • bază sportivă modernă incluzând și un teren exterior cu nocturnă
 • cabinet de consiliere psihopedagogică
 • centru de documentare si informare
 • ofertă de școlarizare echilibrată (filieră teoretică și tehnologică, învățământ profesional și dual)
 • ofertă atractivă de activități educative școlare și extrașcolare (Trupa de teatru “Crai nou”, Revista “Atelierul de idei”, Clubul de voluntariat afiliat Asociației Zonta, Cercul de lectură și dezbateri)
 • parteneriate cu agenți economici pentru realizarea stagiului de pregătire practică la clasele tehnice
 • proiect ROSE în derulare
 • proiecte ERASMUS+ în derulare.
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor