COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Daniel

LICEU ruta direct (cursuri zi)

9 clase a IX-a:

– 1 clasă Filiera teoretică – Profil real –Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică)

– 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii:

              • 3 clase: Domeniul Economic, Calificare: Tehnician în activități economice
              • 3 clase: Domeniul Comerț, Calificarea: Tehnician în achiziții și contractări
              • 1 clasă: Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Tehnician în turism  (intensiv limba engleză)
              • 1 clasă: Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză)

LICEU ruta direct (cursuri serale)

– 1 clasă a XI a: Filiera tehnologică – Profil servicii: Domeniul Turism și alimentație,
              Calificare: Tehnician în gastronomie

ȘCOALA PROFESIONALĂ – DURATA 3 ANI – CURSURI ZI:

– 1 clasă, din care:

             • 14 locuri, Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Bucătar

             • 14 locuri, Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin OMENCS 5033/2016 are următoarele obiective:

• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;

• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.

Învăţământul profesional este organizat ca învăţământ cu frecvenţă cursuri de zi.

Absolvirea celor 3 ani de învăţământ profesional echivalează cu dobândirea competenţelor învăţământului obligatoriu.

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3, absolvenţii putând opta pentru continuarea studiilor prin ciclul superior al liceului.

Elevii beneficiază de Bursă lunară în valoare de 200 lei.

Se realizează proba de preselecţie a candidaţilor.

Dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, proba suplimentară este luată în considerare pentru toate calificările.

Director, prof. Cristescu Corina

Director adjunct, prof. Nicolae Iuliana

Responsabil programe și proiecte, prof. Dragomir Iulia

Colegiul Economic,, Virgil Madgearu’’din Municipiul Ploiești funcționează de 146 de ani, este situat pe strada Rudului, nr. 24, a obținut certificatul de Școală Europeană în 2010, 2013, 2016, 2019, de Școală Antreprenorială în 2018 și de  Școală Ambasador în 2017.Are 35 de clase liceu zi,dintre care 4 clase de matematică informatică, 31 de clase cu profil servicii, 3 clase de seral, școală profesională pentru clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a. În total, sunt 1203 de elevi. În privința personalui didactic, există 64 titulari,  13 suplinitori, 1 pensionar, 4 asociați, dintre care  55 cu gradul didactic I, 10 cu gradul didactic II, 12 cu definitivat și 5 debutanți.Liceul beneficiază de 20 de săli de clasă-laboratoare de informatică, de firmă de exercițiu, agenție de turism,cabinet de management, biologie, SSM, alimentație, de limba  română, de religie, o sală amfiteatru și o bibliotecă.  Fiecare sală de clasă dispune  de  calculator, videoproiector  și  internet. Școala  dispune de internat cu o capacitate de minim 120 de  paturi, cantină, complex de instruire practică (care asigură o masă caldă pentru elevi și personalul școlii), punct de vânzare, microbuz. Activitățile realizate în școală sunt variate, există un cerc de teatru, unul de design, un ansamblu folcloric,un cerc de robotică, se realizează concursuri ale firmelor de exercițiu, de teatru, de recitări, de creație,  activități de voluntariat, proiecte internaționale, naționale, județene, interjudețene numeroase, în parteneriat cu diferite instituții Dintre proiectele care se derulează în anul școlar 2020-2021 menționăm :

Dobândirea de competențe antibullying Erasmus +,2019-1-RO KA101-061845. -sesiuni de informare si formare a personalului asupra problemelor legate de violență psihologică de tip bullying, pentru 28 de persoane (profesori, manageri si responsabili compartimente funcționale), prin cursuri structurate sau evenimente de formare în Italia.

Future, elevul de azi, profesionistul de mâine (POCU) ID 132822- Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. -sesiuni de consiliere orientare în carieră, individuale și de grup, derularea unor stagii practică, planificarea, organizarea și implementarea unui concurs de tip „Firme de exercițiu” parteneriat cu sectorul privat, două concursuri pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor antreprenoriale derulate.

ACTIV – Aplicarea cunostințelor teoretice în viața profesională, Contract: POCU/633/6 /14/132974, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6Educaţie şi competenţe Participanți: 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie romă din regiunea Sud-Muntenia, cu activități de consiliere și orientare în carieră, de învățare la locul de muncă și conexe (workshop-uri inovative,firme de exercițiu privind orientarea în carieră, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificat conform SNC și SNCDI, în vederea creșterii gradului de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților din CEVM Ploiești

Euroturism resurse pentru școala profesională, domeniul VET.-formarea unor profesori de specialitate, prin participarea la o vizită de studiu în Portugalia, în vederea realizării CDL-urilor pentru calificările Ospătar/Bucătar, anul 3 școala profesională.

Proiectul european BURSA STUDENT ANTREPRENOR, activități de consiliere și orientare în carieră pentru elevii C,E,V,M, în parteneriat cu UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI.

Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul liceului: http://cevmpl.ro/.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor