Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești

Daniel

Prezentare

„Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești este singura instituție de învățământ vocațional artistic din județul Prahova. Este unul dintre cele mai bune colegii de profil din țară, grație sutelor de premii anuale obținute la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, dar este și unul dintre colegiile prahovene cu rezultate foarte bune la  examenele naționale.

            Parteneriatele tradiționale pe care colegiul le are cu instituții de cultură din județ: Filarmonica ”Paul Constantinescu”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul Județean de Artă ”Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul Memorial ”Paul Constantinescu” au permis promovarea elevilor prin expozițiile sau concertele susținute.  Există  o permanentă preocupare pentru ca elevii colegiului să fie implicați în activități care să le dezvolte aptitudinile artistice, dar și în cele care să dezvolte abilitățile de comunicare și cognitive, cum sunt cele 2 proiecte Erasmus+  inițiate anul acesta: “Change the Attitude-Change the CLimate! Think global-Act local!” și ”Restoring Respect Through Music Education”. Astfel, se justifică reușitele profesionale ale foștilor absolvenți, indiferent dacă aceștia sunt instrumentiști și soliști ai Filarmonicii ”Paul Constantinescu” sau ai filarmonicilor din lume, artiști plastici sau arhitecți cunoscuți, medici, avocați și, nu în ultimul rând, profesori.

            Rezultatele foarte bune ale colegiului se datorează unei selecții foarte riguroase, dar mai ales unui corp de cadre didactice profesionist, dedicat obținerii de performanțe. Pe lângă orele de cultură generală care să le asigure reușita la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, elevii colegiului desfășoară și ore de specialitate în sălile de studiu special amenajate (pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, percuție, canto, teorie muzicală) și în atelierele de arte vizuale (arhitectură, modelaj, pictură, grafică, design).

            Elevii care doresc să facă parte din familia acestui colegiu trebuie să fie conștienți că este nevoie să fie dedicați și cu adevărat pasionați, deoarece este nevoie de un efort suplimentar pentru a face față atât exigențelor de la cultură generală, cât și obținerii de performanță la specialitate.  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 PLAN DE ȘCOLARIZARE – CLASA a IX-a

Filieră vocațională – Profil artistic,

1 clasă – Specializare muzică – 24 de elevi,

1 clasă – Specializare arte plastice, arte decorative – 24 de elevi,

1 clasă – Specializare arhitectură, arte ambientale și design – 24 de elevi.

Notă

Admiterea în Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” este condiționată de susținerea probelor de aptitudini, care se desfășoară în perioada 15-18 iunie, conform Ordinului MEC nr. 5457/2020. Structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale apare în anexa 3 a ordinului mai sus menționat și poate fi consultat și pe site-ul colegiului https://colegiul-carmensylva.ro/.

          Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” pune la dispoziția candidaților un site ”Admitere 2021”, https://sites.google.com/view/colegiul-carmensylva/home unde se pot informa privind structura examenului la clasele cu specializare arte plastice și arhitectură și se pot înscrie la lecțiile online pentru a fi îndrumați de profesorii de specialitate pentru alcătuirea mapei de lucrări necesare la admitere.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor